Unaniem 'ja' tegen Werkzaak Rivierenland

NEERIJNEN - Werkzaak Rivierenland gaat voor negen gemeenten in Rivierenland de Participatiewet uitvoeren die op 1 januari 2015 ingaat. De gemeenteraad van Neerijnen heeft donderdagavond 18 december, als laatste van de negen gemeenten, ingestemd met de oprichting van Werkzaak Rivierenland.Elke gemeente kan de Participatiewet afzonderlijk uitvoeren, maar in Rivierenland is besloten om dit gezamenlijk te doen. De missie van Werkzaak Rivierenland luidt: Talent werkt voor Rivierenland. Meer mensen aan het werk, op basis van hun kwaliteiten. Wat kunnen mensen? Waar hebben ze ondersteuning bij nodig? Is dat tijdelijk of structureel? Werkzaak Rivierenland bereikt dit door de verbinding te zijn tussen de vraag naar en het aanbod van werk. De vragen en behoeften van de werkgever zijn hierbij leidend. In Rivierenland gaat het om 4250 werkzoekenden.De realisatie van Werkzaak Rivierenland betekent een fusie van het sw-bedrijf LANDER werk & participatie, het Werkgevers Adviespunt Rivierenland en de vier bestaande sociale diensten:Bommelerwaard, Geldermalsen, Culemborg en Tiel. Daarnaast wordt nauw en intensief samengewerkt met het UWV en werkgeversorganisaties. Het doel van de Participatiewet is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zoveel mogelijk aan betaald werk te helpen. Met de nieuwe wet worden de Wajong (arbeidsongeschiktheidsregeling voor jonggehandicapten), de Wsw (sociale werkvoorziening) en de Wwb (Wet werk en bijstand) samengevat in één regeling. Iedereen die kan werken wordt naar werk geleid, bij voorkeur naar regulier werk. De verantwoordelijkheid voor mensen met een arbeidsbeperking komt bij de gemeenten te liggen. Zij beoordelen of iemand geschikt is voor een reguliere baan.2015 wordt gezien als overgangsjaar, waarin de nieuwe organisatie vorm krijgt, de medewerkers van de deelnemende organisaties hun (nieuwe) functie krijgen en de huisvesting in het stadhuis van Tiel en aan de Poppenbouwing in Geldermalsen (nu LANDER) gereed wordt gemaakt. Werkzaak Rivierenland wordt geleid door een dagelijks bestuur (DB) van drie wethouders. Beoogd directeur is Elfriede Boer, nu nog directeur Sociale Dienst Bommelerwaard.