• Foto Rias Immink

    Rias Immink

UPDATE: Geen azc voor 1500 man in Geldermalsen; wel nieuwe gesprekken

GELDERMALSEN Het plan voor een asielzoekerscentrum (azc) in Geldermalsen dat ruimte biedt aan 1500 asielzoekers is van tafel. De gemeente gaat nu kijken wat het wél kan doen.

 

Louis van Oort en Sophie van Hogendorp

t @louisvanoort @sophiehogendorp

 

 

Burgemeester Miranda de Vries geeft toe dat er fouten zijn gemaakt bij het bekendmaken van de plannen rond het azc. ,,De snelheid waarmee we het voorstel aan de raad hebben voorgelegd en de omvang blijken een inschattingsfout. Er is voorbijgegaan aan signalen dat het te veel en te snel was." Het college trekt het voorstel, na overleg met de gemeenteraad, in. Dit betekent echter niet dat er nooit een azc zal komen. De Vries: ,,Wat blijft is de door het college en de gemeenteraad gevoelde verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan het vluchtelingenvraagstuk. Hoe en wanneer we daaraan gezamenlijk met de samenleving invulling gaan geven, is voor later. Daarvoor nemen we de tijd. We gaan de dialoog aan met onze inwoners, belangengroeperingen en andere belangstellenden.'' Op dinsdag 26 januari staat het onderwerp op de agenda van de gemeenteraad. Het gelopen proces wordt dan geëvalueerd. Op de vraag of de relschoppers van vorige week nu eigenlijk hebben gewonnen, is De Vries kort. ,,In deze situatie zijn er alleen maar verliezers: de samenleving, de democratie, de insprekers en de vluchtelingen.''

 

Voor nu doet de burgemeester een duidelijke oproep. ,,We kiezen ervoor om nu eerst zonder angst en onrust te genieten van een fijne Kerst en een mooie jaarwisseling. Daarom doe ik een beroep op u allen. Laat iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid nemen in het stoppen van de polarisatie en de tweespalt. Inwoners van Geldermalsen zijn meer dan voor- of tegenstanders van een azc. Zoek de gemeenschapszin weer op en probeer de goede sfeer terug te krijgen. Juist in deze Kersttijd past ons die houding en dat gedrag.''