• Simon Dijk
  • Simon Dijk

UPDATE Sluiting dreigt voor Rodenburg Beesd

BEESD Al 33 jaar vermaken feestgangers van verschillende leeftijden zich ieder weekend bij Club Rodenburg in Beesd. Op last van de gemeente dreigt de award-winnende discotheek aan de Homburg 26 de deuren gedurende een periode van een jaar te moeten sluiten. Ook is de drank- en horecavergunning ingetrokken. Dit zal feitelijk het einde betekenen van de Betuwse uitgaansgelegenheid.

door Mandy van Diën 

Tot voor kort is er altijd een goede samenwerking geweest tussen de gemeente, politie en Rodenburg. In het convenant dat deze drie organisaties ondertekend hebben, staat onder meer vermeld dat de partijen altijd in gesprek moeten blijven. Met de hervorming van de gemeente begin dit jaar en de komst van een nieuwe burgemeester is de klad hier echter in gekomen. ,,Deze nieuwe burgemeester hebben wij helaas nimmer gesproken of gezien", aldus eigenares Janice Bronk. Al vanaf juni 2018 wordt getracht contact te leggen met de gemeente, maar gesprekken zijn uitgebleven. Hierdoor is er geen ruimte geweest voor een goede dialoog en waar de vorige burgemeester geen reden zag voor sluiting, is de huidige (interim Harry Keereweer, red.) een andere mening toegedaan. Iets wat de eigenaren, broer John en Janice Bronk, en hun team niet zomaar laten gebeuren. Met een bezoek aan de voorzieningsrechter afgelopen dinsdag 9 april hopen zij te voorkomen dat de Rodenburg op slot gaat.

INCIDENT Een incident zou ten grondslag liggen aan de dreigende sluiting. De derde week van januari ontvingen broer en zus Bronk een brief vanuit de gemeente waarin werd vermeld dat de vergunning van het pand af zou worden gehaald en de discotheek dicht moet vanwege het incident. Een onaangename verrassing voor de ondernemers aangezien Janice twee weken eerder haar beveiligingspapieren behaald heeft. Dat geeft aan dat alles in en rond de club in orde is en dat de bv's schoon van zaken zijn. Het valt de twee enorm zwaar. ,,Wij hebben van de instanties meerdere malen complimenten gehad over ons alcohol- en drugsbeleid. Dat wij zouden moeten sluiten door een incident waarop wij geen invloed hebben gehad, voelt oneerlijk."

Het nieuws is zo lang mogelijk stilgehouden. De club heeft te maken met andere organisaties en wilde niet onnodig onrust brengen. Met het inlichten van het personeel twee weken geleden, wilde het duo spookverhalen voorkomen. Vervolgens is besloten de huidige stand van zaken ook aan de klanten kenbaar te maken via een bericht op Facebook.

REACTIE GEMEENTE ,,We begrijpen dat de sluiting veel impact heeft en emoties oproept", zegt de gemeente in een reactie. ,,In en om de club zijn diverse incidenten geweest. Er is al geruime tijd sprake van overmatig gebruik van alcohol en drugs, handel in verdovende middelen en geweldsincidenten. Met deze sluiting willen we een duidelijk signaal geven aan de eigenaren, personeelsleden en bezoekers. Door niets te doen, brengen wij bezoekers en inwoners in gevaar. Dit kunnen en willen wij niet toestaan."

PETITIE Inmiddels hebben al honderden mensen via social media en een online petitie steun betuigd aan de discotheek. Onbegrip en de vraag waar jongeren nu uit kunnen gaan, voeren hierin de boventoon. Ook de angst voor overlast van jongeren leeft, aangezien zij niet allemaal de mogelijkheid hebben om elders hun onderkomen te vinden. Mocht de Rodenburg de deuren moeten sluiten, betekent dit het einde van een tijdperk voor de jeugd in de gemeente West Betuwe en omstreken. Op 19 april zal de rechter uitspraak doen in de zaak. Als de club dan haar deuren definitief moet sluiten, is dat per direct.