• Avri
  • AVRI

Veel belangstelling inloopavonden ondergrondse containers

GELDERMALSEN De eerste inloopavonden over de nieuwe manier van afval aanbieden in Neerijnen, Lingewaal en Geldermalsen werden goed bezocht. Zo'n 450 inwoners kwamen langs met vragen en suggesties.

De drie gemeenten organiseerden de informatiebijeenkomsten samen met Avri. Bezoekers konden meepraten over de plaatsen van de nieuwe ondergrondse restafvalcontainers. Soms zijn er betere plaatsen of zijn kleine aanpassingen mogelijk.

Alle inwoners krijgen in september een brief over de definitieve plaats van hun ondergrondse container. Eventueel is daarna bezwaar mogelijk gedurende zes weken. In het najaar worden de ondergrondse containers geplaatst.

PRAKTISCHE VRAGEN Veel inwoners hadden vragen over de hoeveelheid zakken die ze straks moeten wegbrengen. ,,Maar wie het afval goed scheidt, houdt meestal weinig over", aldus de Avri. ,,Vooral het goed apart houden van groente- fruit- en tuinafval maakt veel uit. Luiers en incontinentiemateriaal en blik vallen nu nog onder restafval. De gemeenten en Avri werken aan oplossingen om het gescheiden aanbieden van deze soorten afval mogelijk te maken."

Wat opviel tijdens de avonden is dat inwoners zich zorgen maken om ouderen en mensen die slecht ter been zijn. Kunnen zij wel zelf het restafval wegbrengen? De gemeenten, Avri en ook de gemeenteraden hebben hier ook veel aandacht voor. Waar mensen echt in de knel komen met het afvoeren van restafval, is geregeld dat er een oplossing wordt gevonden.

,,Veel mensen vragen zich af waarom het nieuwe inzamelbeleid er komt", aldus de Avri. ,,De overheid wil dat we in Nederland veel minder restafval overhouden. Het overheidsprogramma om dit te bereiken heet VANG (Van Afval Naar Grondstof). Het doel is om alle grondstoffen opnieuw te gebruiken. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar door hergebruik hoeven we ook minder nieuwe grondstoffen te gebruiken."

Alle Nederlandse gemeenten werken aan vermindering van het restafval. De 10 gemeenten in het Avri-gebied hebben daarbij gekozen voor het systeem met de ondergrondse containers voor restafval.

MAKKELIJK Avri stelt dat het de inwoners zo makkelijk mogelijk maakt om het afval beter te scheiden. Het groente- fruit- en tuinafval wordt in de zomermaanden in de nieuwe gemeente West Betuwe wekelijks opgehaald. In de opening van de ondergrondse restafvalcontainer past een zak van 30 liter (dat is een halve standaard huisvuilzak). Het is ook mogelijk om meerdere kleinere zakjes tegelijk in de opening te leggen. Hierdoor wordt het gemakkelijker om het afval weg te brengen.

Vanaf september start Avri de campagne Afval Scheiden Heel Gewoon, met handige tips en voorlichting over verminderen en scheiden van afval. Na de zomervakantie zijn er inloopbijeenkomsten in de andere 7 gemeenten in het Avri-gebied. Inwoners krijgen daarvoor een brief met een uitnodiging. Meer informatie is te vinden op afvalscheidenheelgewoon.nl.