Veel Geldermalsenaren voelen zich overvallen door komst azc

GELDERMALSEN Het nieuws dat de gemeente van plan is een groot asielzoekerscentrum te laten verrijzen op industriegebied Hondsgemet is in Geldermalsen ingeslagen als een bom.

Hoewel er - zeker op Twitter - de nodige positieve geluiden waren te horen, waren de reacties op social media voor het overgrote deel negatief. Tekenend was dat de Facebook-pagina 'Geldermalsen zegt nee tegen AZC' binnen 18 uur al 2400 volgers had.

Opvallend daarbij is dat er naast de gebruikelijke geluiden van personen die tegen elke vorm van opvang zijn ook veel reacties zijn van mensen die niet per defitie tegen de komst van asielzoekers zijn. De bezwaren van deze personen liggen met name in de geplande omvang van het azc (1500 personen) die als veel te groot voor een kleine gemeente als Geldermalsen ervaren wordt.

Een andere steen des aanstoots is dat men zich overvallen voelt door het besluit. Illustratief is de volgende reactie van een inwoner van Geldermalsen: ,,Dit is de manier om onbegrip te kweken. Is dit nu echt de manier om burgers bij belangrijke ontwikelingen te betrekken en te zorgen voor draagvlak en dus succes? Wie heeft er belang bij deze handelswijze?

Wat staat er tegenover, dat er zo snel en stiekem gehandeld moet worden? Is er soms een deal met de overheid gesloten? Of is dit de opmaat naar een wederom forse verhoging van de gemeentelijk belastingen? "

Voor de ingelaste gemeenteraad over dit onderwerp van woensdag 16 december (op dinsdag 15 december vindt een reguliere raadsvergadering plaats) wordt een massale opkomst verwacht van met name Geldermalsenaren die tegen zijn. Vrijdag, toen het nieuws officieel aan de pers werd bekendgemaakt, waren al verschillende tegenstanders op komen draven, omdat het nieuws door een per abuis gestuurde mail van de VVD gelekt was. Er werden op dat moment al direct anti-azc-spandoeken opgehangen.