• Sophie van Hogendorp

Veel stemmen voor Leefbaarheidsbudget

GELDERMALSEN Bijna 1900 stemmen zijn uitgebracht op de 36 projecten, verdeeld over alle elf kernen van de gemeente Geldermalsen, die meedingen mee naar een financiële tegemoetkoming uit het

Leefbaarheidsbudget dat de gemeenteraad beschikbaar gesteld heeft.

,,Een ongekende respons waarachter een grote mate van creativiteit, enthousiasme en gemeenschapszin schuil gaat. Precies wat de gemeenteraad met dit initiatief heeft bedoeld", aldus een gemeentelijk woordvoerder.

Het beschikbare budget van € 100.000,-- is ontoereikend om alle projecten met een bijdrage te kunnen ondersteunen. Er moet dus een keuze worden gemaakt. De afgelopen weken konden inwoners van de gemeente door het uitbrengen van een stem op hun voorkeursproject die keuze mede bepalen. Op allerlei ludieke manieren wisten initiatiefnemers de aandacht op hun project te vestigen en zo mensen te bewegen een stem uit te brengen. In totaal werden 1.894 geldige stemmen uitgebracht.

Volgens de afgesproken spelregels is nu de gemeenteraad aan zet. Tijdens een openbare bijeenkomst van de gemeenteraad op dinsdagavond 17 februari wordt om 20.00 uur, in de raadszaal van het gemeentehuis duidelijk hoe het budget wordt verdeeld en welke projecten voor een bijdrage in aanmerking komen.