• Ab Donker

Veel vragen in Est over azc Geldermalsen

Neerijnen: verrast door plannen op Hondsgemet

EST Uit het dorp Est komen veel vragen over een mogelijk asielzoekerscentrum (azc) in Geldermalsen.

Est ligt op enkele honderden meters van bedrijventerrein Hondsgemet, de locatie waar gemeente Geldermalsen voornemens is om voor een periode van tien jaar een azc voor 1.500 statushouders op te trekken.

Ondernemer Wimco Groenendaal uit het Betuwse dorp laat weten dat er bij de plaatselijke bevolking de nodige bezorgdheid is, maar die wordt volgens hem "voor de helft" weggenomen als gemeente Geldermalsen meer duidelijkheid verschaft. Estenaren zijn er vooral benieuwd naar hoe het azc eruit komt te zien en wat de dagbesteding van de bewoners gaat worden. Ook willen ze weten of de kinderen onderwijs krijgen op de openbare school in Est. Deze kampt met een capaciteitsoverschot, maar de vraag is volgens Groenendaal hoe de kinderen in dat geval worden geïntegreerd. "Er zijn zeer veel vragen, maar dat komt vooral door de onduidelijkheid die er is."

Ton Miltenburg, voorzitter van de Dorpstafel Est en CDA-commissielid Bestuur, heeft wethouder en partijgenoot Koos Krook gepolst om te zijner tijd een informatieavond te houden. Miltenburg bevestigt dat er bezorgdheid is in het dorp. "Scholieren gaan op de fiets naar het voortgezet onderwijs in Geldermalsen en rijden langs Hondsgemet. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor meisjes van negen of tien jaar die in Geldermalsen hockeyen. En wat de basisschool betreft maakt het wel uit of er twee of drie vluchtelingen in een klas komen, of dat de klas straks voor de helft uit vluchtelingen bestaat."

NEERIJNEN VERRAST De Neerijnense burgemeester Loes van Ruijven liet donderdagavond tijdens de raadsvergadering weten dat haar gemeente tot vorige week niet van de voornemens van Geldermalsen op de hoogte was. De azc-plannen die vrijdag 11 december naar buiten kwamen, waren voor het college van B en W "nieuws".

Wel zei ze dat alle burgemeesters in de provincie ervan doordrongen zijn dat ze een steentje moeten bijdragen in de huidige vluchtelingenproblematiek. Hierover is contact geweest met Commissaris van de Koning Clemens Cornielje. Die heeft onlangs een regieteam gevormd waarin naast de drie burgemeesters van de Veiligheidsregio's Apeldoorn, Arnhem en Nijmegen ook het COA zitting heeft. Van Ruijven verzekerde de raad dat Neerijnen door Geldermalsen op de hoogte wordt gehouden als in er in de buurgemeente nieuwe ontwikkelingen zijn.