• Gemeentehuis van de voormalige gemeente Neerijnen. Met prima voorzieningen.

    Wim Timmermans

Veiligheid West Betuwe onder druk

GELDERMALSEN De gemeenteraad van West Betuwe boog zich over het beleid van de Politie Oost-Nederland. Over onder meer de politie-inzet in West Betuwe. Het college is niet helemaal tevreden en stelt de raad voor om dat in een inspraakreactie aan de Politie Oost-Nederland duidelijk te maken.

door Wim Timmermans

Een dubbel gevoel. Dat lijkt het college van West Betuwe te hebben bij de plannen van Politie Oost-Nederland. En met die uitstraling lijkt het college te willen reageren op de 'Veiligheidsstrategie 2019 – 2020 Politie Oost Nederland'. Dat is de strategie waarmeePolitie Oost-Nederland in 76 gemeenten in Oost Nederland de veiligheid wil versterken. Aan de ene kant reageert het college: „De inhoud draagt voor een belangrijk deel bij aan het lokale doel om de veiligheid op een gelijk en/of verbeterd niveau te brengen."

Aan de andere kant zijn er veel kanttekeningen. Er is ontevredenheid over slechte aanrijtijden van het afgelopen jaar. De ligging en omvang van West Betuwe en van De Waarden leiden „tot veel inefficiënte reisbewegingen. De politie en (schaarse) voertuigen zijn veel tijd kwijt aan het overbruggen van afstanden". Een heterdaad zit er echt niet meer in.

WEINIG POLITIEBUREAUS OVER Ook wijst het college erop dat het aantal politiebureaus sterk is afgenomen. In de regio zijn die er alleen nog in Tiel, Culemborg en Zaltbommel. In andere plaatsen, zoals West Betuwe, zijn alleen nog politiesteunpunten. Daar is weinig personeel en er zijn geen vaste openingstijden voor het publiek. Dat Culemborg en Zaltbommel dan ook nog eens gesloten zijn tijdens bijvoorbeeld de Vierdaagse in Nijmegen, stemt ook niet vrolijk.

TE WEINIG WIJKAGENTEN West Betuwe moet volgens de norm tien wijkagenten hebben; er is er één te weinig. De politie krijgt daarnaast steeds minder tijd voor lokaal toezicht en handhaving. Daardoor moet de gemeente vaker BOA's inzetten. Het leidt tot waarschuwingen in plaats van handhaving.

De inspraakreactie van West Betuwe, één van de 76 gemeenten, is in de voorronde van de gemeenteraad besproken. Over twee weken wordt hij al dan niet gewijzigd, vastgesteld.