• Voorlezen en over het verhaal praten is een belangrijk bij VVE

    Rita Boer Rookhuiszen-de Joode

Verandering in peuteropvang 

GELDERMALSEN Vanaf 1 januari 2018 worden alle peuterspeelzalen gelijkgesteld met kinderdagverblijven. Door deze zogenaamde harmonisatie van het peuterspeelzaalwerk gelden voor beide vormen van peuteropvang dezelfde kwaliteitseisen. Wat dit betekent gaan met name ouders van kinderen die naar de peuterspeelzalen merken. Zo kunnen zij vanaf 2018 kinderopvangtoeslag aanvragen.

door Rita Boer Rookhuiszen

@RitadeJoode

 

Net als bij de kinderopvang worden er vanaf januari ook twee betaalde beroepskrachten per peutergroep ingezet. ,,Nu werken we veelal nog met één beroepskracht en één vrijwilliger,'' legt Mariëlle Wilbrink uit. Zij is directeur van de Stichting Peuterspeelzalen (SPGG), verantwoordelijk voor 11 peuterspeelzalen in de gemeente Geldermalsen en Neerijnen.

,,Het uurtarief ligt daardoor bij ons nu lager dan in de kinderopvang maar gaat naar hetzelfde niveau door die verplichte inzet van twee betaalde begeleiders per groep.'' Bovendien is men van peuterspeelzalen gewend dat zij halve dagen opvang bieden en gesloten zijn tijdens de schoolvakanties. Ook dat beïnvloedt het uurtarief.

 

KINDEROPVANGTOESLAG ,,Afhankelijk van het inkomen en werksituatie kunnen ouders straks wel kinderopvangtoeslag aanvragen of kunnen recht hebben op een bijdrage vanuit de gemeente. Ouders met een laag inkomen zullen daardoor minder gaan betalen dan nu het geval is, andere ouders iets meer.'' Het is voor alle peuterspeelzalen in Nederland best spannend welke keuzes ouders in de toekomst zullen maken als het gaat om de opvang van hun peuters. ,,Peuterspeelzalen zijn echt een voorschoolse voorziening met peuters van 2 tot 4 jaar die wij speels voorbereiden op het basisonderwijs. Wij zijn daar al veel verder in dan de meeste kinderopvangorganisaties. Onder andere door middel van het speciale, door de gemeente gesubsidieerde, Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE) programma. Met scholen hebben we bovendien goed contact over de overdracht van peuters naar de basisschool, altijd in overleg met de ouders natuurlijk.'' Het is wel de bedoeling dat de huidige kinderdagverblijven dit ook gaan doen. Als stichting SPGG zijn we, samen met ouders, wel aan het nadenken over de toekomst. Denk daarbij aan verruiming van de openingstijden. Uiteindelijk zullen we als peuterspeelzalen en kinderopvang meer naar elkaar toegroeien.'' 

Ouders van peuters die op dit moment de peuterspeelzalen van de SPGG bezoeken zijn inmiddels over de veranderingen geinformeerd.

Voor meer informatie kijk op de website of mail info@spgg.nl. Bellen kan ook op werkdagen tussen 9.30-12.00 uur: 06-14920047.

Voor informatie over de kinderopvangtoeslag kan men ook kijken op www.toeslagen.nl of bellen met de belastingtelefoon. En er is een speciale website: www.veranderingenkinderopvang.nl

www.spgg.nl