Gratis verkeerskennis opfrissen voor senioren

 GELDERMALSEN Veilig Verkeer Nederland (VVN) organiseert in samenwerking met de Protestants Christelijke Ouderenbond (PCOB) een opfriscursus voor senioren van 65 jaar en ouder van de gemeente West Betuwe.

In de afgelopen jaren is het weggebruik flink veranderd. Zo maken nieuwe typen vervoersmiddelen zoals de e-bike gebruik van de weg, zijn er nieuwe verkeersregels gekomen en zijn verkeerssituaties ingewikkelder geworden. Denk daarbij onder meer aan kruispunten, turborotondes, spitsstroken en nieuwe belijningen.
In twee bijeenkomsten van twee uur worden senioren onder leiding van een gecertificeerde voorlichter van VVN bijgepraat over die nieuwste ontwikkelingen, waardoor senioren langer mobiel blijven en ook in de toekomst veilig aan het verkeer kunnen deelnemen. Er is alle ruimte om vragen te stellen en eigen ervaringen in te brengen. De cursus wordt uitgevoerd op verzoek van de gemeente West Betuwe.
De eerste bijeenkomst is dinsdag 1 oktober van 10.00 tot 12.00 uur; de tweede dinsdag 15 oktober van 10.00 tot 12.00 uur
Locatie: De Pluk, Rijksstraatweg 64, 4191 SG Geldermalsen

Deelnemers worden op beide dagen verwacht. De cursus heeft een informatief karakter en is dus geen examen. Deelname is gratis.
VVN biedt daarnaast een individuele praktijkrit aan in de eigen auto. Met een ritbegeleider maakt men een rijvaardigheidsrit van circa.40 minuten. De praktijkrit is er om tips en adviezen te geven ten aanzien van de rijvaardigheid. 

AANMELDEN Vanwege de grote belangstelling en beperkte capaciteit adviseert VVN zo spoedig mogelijk aan te melden door een e-mail te sturen naar steunpuntoost@vvn.nl onder vermelding van VVN Opfriscursus West Betuwe. Vermeld in de e-mail naam, adresgegevens, geboortejaar en telefoonnummer. Ook kan men zich via www.vvn.nl/agenda
Bel voor meer informatie naar: 0575 – 510 144.

',>

  

',>',>