• Zo hoog zou de muur door Tricht moeten worden

    A.B. Wesselo
  • Dwarsdoorsnede van spoor en geluidsschermen, in rood zoals gepland, in groen het alternatief

    ProRail
  • Door de grasglooiing vallen de geluidsschermen aan de Osterenghweg in Hilversum nauwelijks op

    Google Earth

INGEZONDEN: Tricht uit 't zicht

Tricht uit 't zicht. Tenminste zo ziet het er op dit moment naar uit, want met de werkzaamheden voor de aanleg van een "eigen" spoor voor de trein van Geldermalsen naar Gorinchem (MerwedeLingeLijn, MLL) worden ook geluidsreducerende maatregelen bij het spoor genomen. Een goede zaak, zeker voor diegenen die dicht bij het spoor wonen.

In april 2017 werd door de raad van de gemeente Geldermalsen de Visie Geluidsschermen vastgesteld. In de Visie wordt uitgegaan van een geluidsscherm van 724 meter lang en 2m hoog aan de oostzijde van het spoor vanaf de noordzijde van Tricht tot over de Linge. Zo'n lange hoge muur heeft nogal wat nadelen. Een dergelijk scherm blokkeert het zicht van Tricht ten westen naar Tricht ten oosten van de spoorbaan en omgekeerd. Ook belemmert het het zicht op Tricht voor treinreizigers en het is, waar geen groen kan groeien, in potentie een vieze muur door het dorp (algen en graffiti). Tot slot doet het afbreuk aan het zicht vanaf en op de Linge en is op de Lingebrug overbodig door reeds aanwezige opstaande geluidsabsorberende wanden.

TWEEDELING AFGEWEND Lagere alternatieven voor de reguliere schermen van 2m hoog waren in die tijd leverbaar, maar nog niet zo bekend en zeker niet beproefd Desondanks kreeg de gemeente Hilversum het in 2017 voor elkaar om een dreigende visuele tweeddeling van het dorp door een houtvezelbetonscherm van 2m hoog en 400 m lang t.h.v. de overgang met de Oosterenghweg aldaar af te wenden. Daar werd een scherm van slechts 75cm hoog geplaatst.

Deze schermen bieden vrij zicht voor de mensen buiten en in de trein. Bovendien kunnen treinreizigers in geval van calamiteiten sneller en veiliger op de beloopbare bovenkant van het scherm uit stappen.

Ze staan 1m van het spoor en hebben daardoor een zelfde geluidsabsorberende werking als de standaard schermen van 2m die zo'n 4m van het spoor staan. (zie bijgaande tekening)

In een publicatie van Prorail van 24 april 2018 worden de proeven met lage geluidsschermen als succesvol vermeld. Aan de westzijde is gedeeltelijk een scherm van 1m hoog voorzien. Deze mag ook 0,75m worden en dichter op het spoor staan, bij voorkeur naast het hoofdspoor. Het geluid van de treintjes van de MLL blijft ruimschoots binnen de norm.

GALZEN SCHERM Op de Lingebrug is een glazen scherm (ook van 2m hoog) direct naast het fietspad geprojecteerd. Dit was niet afgesproken in de eerder genoemde Visie. Daarin staat dat glas alleen kan worden toegepast op locaties die slecht bereikbaar zijn voor onbevoegden.

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van West Betuwe wordt gevraagd de door de gemeente Geldermalsen vastgestelde visie aan te passen zodat het zicht op Tricht behouden blijft.

[A.B. Wesselo, Tricht