• Waterschap Rivierenland

Verkoop van gronden door Waterschap Rivierenland

BEESD Het waterschap gaat over tot verkoop van twee agrarische percelen via een openbare inschrijvingsprocedure. De gronden zijn niet langer benodigd voor doeleinden van het waterschap. Het gaat om een perceel aan de Banweg in Beesd en één aan de Melkdreef in Ochten. De kavels worden afzonderlijk aangeboden en onder voorbehoud van gunning verkocht. Beide percelen zijn geschikt als grasland. Gegadigden kunnen hun bod uiterlijk 2 november 2017 indienen bij Notariskantoor Bethe en Hoogendoom in Eck en Wiel.

Het perceel in Beesd van ruim 6 hectare is ontsloten via de Banweg en is in het verleden in gebruik geweest als boomgaard. Op dit moment is het in gebruik voor de teelt van mais. Het perceel aan de Verlengde Melkdreef in Ochten is momenteel in gebruik als grasland en is ruim 1.6 hectare groot. Belangstellenden kunnen de procedure en voorwaarden vinden op de website van Waterschap Rivierenland.