• Voorzitter van de vertrouwenscommissie Lourens van Bruchem overhandigt de profielschets voor de nieuwe burgemeester van West Betuwe aan commissaris van de Koning John Berends.

    Wim Timmerman

Verleidende leider als burgemeester gezocht

GELDERMALSEN De nieuwe burgemeester van West Betuwe wordt naar verwachting op 22 november dit jaar beëdigd.

door Wim Timmermans

Een vertrouwenscommissie uit de raad heeft een profielschets voor een nieuwe burgemeester opgesteld. In de commissie zitten alle fractievoorzitters van de politieke partijen, één wethouder/adviseur en de gemeentesecretaris. Zij hebben inbreng gehad van 600 burgers. Een overweldigend aantal, zeker omdat burgers maar een week de tijd hebben gehad. De nieuwe burgemeester moet in de profielschets passen. De profielschets met alle documenten staat online op de gemeentesite.

Voorzitter van de vertrouwenscommissie Lourens van Bruchem (SGP) overhandigde de profielschets aan de nieuwe commissaris van de Koning, John Berends. Hij lichtte de schets uitvoerig toe. De nieuwe burgemeester moet gezaghebbend zijn. In staat mensen mee te nemen met argumenten, door houding en gedrag. Van Bruchem: „Een leider. Of beter een (ver)leider. West Betuwe is een complexe, groene fusiegemeente. Met een bevolking die tegelijk een conservatieve en een vernieuwingsbehoefte heeft." Ook wil de raad meer invloed in de regionale samenwerking. Dat allemaal bij elkaar vraagt om een burgemeester met bestuurlijke ervaring. Een bruggenbouwer, die alle processen die een fusiegemeente tegenkomt in goede banen kan leiden.

SOLLICITANTEN Commissaris John Berends lichtte de procedure toe. Eerst gaat het ministerie van Binnenlandse Zaken de vacature publiceren. Sollicitanten schrijven een brief aan de koning. De brieven komen terecht bij Berends. Die wint vervolgens gegevens in over de kandidaten, bijvoorbeeld via zijn collega's in andere provincies. De vertrouwenscommissie ziet de lijst met alle sollicitanten en maakt samen met Berends een shortlist. Uit de gesprekken met de vertrouwenscommissie komen twee kandidaten: een nummer één en een nummer twee. Die worden beide doorgelicht door de AIVD en de Belastingdienst. Dan maakt de raad de keuze. En uiteindelijk, als alles volgens plan verloopt, staat 22 november gepland voor de beëdiging van de nieuwe burgemeester"

AAN DE KANT GEZET Daarna had Berends nog wat verduidelijkende vragen aan de raad. Hij wilde weten waarom de raad zo hecht aan meer invloed in de regio. Van Bruchem was openhartig: „In de Veiligheidsregio voelen we ons nogal aan de kant gezet. We hebben fors ingeleverd op brandweer, ambulances en politie. En West Betuwe is wel een landelijke gemeente, maar ook een enorm knooppunt van zware infrastructuur."

KAPITEIN M/V Berends vroeg alle fractievoorzitters om in één woord de gewenste burgemeester te kenschetsen. Dat gaf een mooi beeld. „Open voor vernieuwing," Andrea Zierleyn (GL). „Inclusief", Ashley Karsemeijer (D66). „Kapitein M/V", Edwin Loeff (VVD). „Humor", Dittie van Zee (CDA). „Zichtbaar", Klaartje de Heus (DB). „Bruggenbouwer", Lourens van Bruchem (SGP). „Charisma", Jos Rietbergen (VWB). „Natuurlijk leider", Annet IJff (PvdA). „Aandacht voor sociaal domein", Fred Temminck (CU). „Benaderbaar", Petra van Kuilenburg (LLB).

DRIE BELADEN DOSSIERS Tot slot vroeg Berends aan de hele raad of er nog niet genoemde, politiek beladen dossiers zitten aan te komen de komende tijd. Dat waren er drie. Edwin Loeff (VVD) verwacht veel spanning op de grote infrastructuurprojecten. Dittie van Zee bracht de ontwikkelingen rond de gewenste radartoren door het ministerie van Defensie naar voren. Rita Boer Rookhuizen (D66) vroeg aandacht voor de Jeugdzorg: „Deze week hebben wethouders uit Rivierenland, waaronder die van West Betuwe, een brandbrief aan de minister gestuurd, dat er enorme tekorten zijn."

De vergadering werd afgesloten. Het zoeken naar kandidaten voor het burgemeesterschap kan gaan beginnen. Het wordt nu dus stil. Alles gaat in de hoogste vertrouwelijkheid. Totdat de raad haar keus gemaakt heeft. Leden van de vertrouwenscommissie mogen, volgens Berends, pas over 75 jaar met hun verhaal naar buiten treden.