• Het nieuwe bestuur met vooraan voorzitter John van Riemsdijk, geflankeerd door Gerda Uiterwaal en Han van Hattem

    Ab Donker
  • Ab Donker
  • De nieuwe voorzitter John van Riemsdijk, geflankeerd door Gerda Uiterwaal en Han van Hattem

    Ab Donker
  • Ab Donker

Vernieuwd bestuur bij voetbalclub Tricht

TRICHT Na bijna twee maanden is de bestuurscrisis bij voetbalclub Tricht weer voorbij. In november trad het Dagelijks Bestuur van de voetbalvereniging Tricht na tweespalt binnen de club over het technisch beleid af, maar maandagavond werd in een tweede druk bezochte ledenvergadering een vernieuwd bestuur gekozen.

Uit drie kandidaten had John van Riemsdijk slechts één stemming nodig om met een duidelijke meerderheid tot nieuwe voorzitter van Tricht te worden gekozen. Gerda Uiterwaal wordt de nieuwe secretaris en Han van Hattem zal als penningmeester gaan fungeren.