• Het aansnijden van taart de opening van het buffet

    Rita Boer Rookhuiszen

Verrassings High Tea voor minima Geldermalsen

GELDERMALSEN De vrijwilligers van de stichting Help Elkaar Geldermalsen en de organisatie Praktische Hulp Vluchtelingen Geldermalsen kunnen met een goed gevoel terugkijken op een geslaagde verrassings High Tea die zij zaterdag 11 maart in het kader van NL Doet hadden georganiseerd. In de foyer van De Pluk in Geldermalsen ontvingen zij 100 genodigden om gezamenlijk te genieten van een heerlijke High Tea. En vooral ook om van de gelegenheid gebruik te maken door met elkaar in gesprek te gaan.

 

Rita Boer Rookhuiszen

@RitadeJoode

 

Help Elkaar Geldermalsen biedt hulp aan mensen die het moeilijk hebben om financieel rond te komen. Door het inzamelen en verdelen van bijvoorbeeld kleding, speelgoed en brood, maar ook met het bieden van advies en het organiseren van ontmoeting en activiteiten. Bets Mulder en Denise Bloemsma zijn samen met Francien Leenhouts de drijvende krachten achter deze stichting. Zij werken nauw samen met Praktische Hulp Vluchtelingen Geldermalsen dat aan vluchtelingen die nieuw in de gemeente komen wonen hulp biedt met de eerste inrichting van hun huis. Dat gebeurt door het inzamelen en verdelen van huisraad zoals meubels, servies, keukengerei en linnengoed. Beide organisaties hebben een pand van de gemeente aan de Rijnstraat in bruikleen. Het pand wordt gedeeld met nog een derde stichting die ook werkt voor mensen met een minimuminkomen.

 

SAMEN ETEN Voor de High Tea waren 'klanten' van alle drie de organisaties uitgenodigd. Dat leverde een bont gezelschap aan deelnemers op die, soms met handen en voeten, met elkaar in gesprek gingen. Over het eten, er waren allerlei 'exotische' hapjes, maar ook over elkaars leven en ervaringen. Eens te meer bleek dat samen eten verbindt en dat mensen met heel verschillenden achtergronden onverwacht toch veel met elkaar gemeen kunnen hebben. Behalve vrijwilligers van beide organisaties verleenden ook medewerkers van Rabobank West Betuwe, op hun vrije zaterdag, hand en spandiensten. Zo hielpen zij met het klaarzetten van het buffet en ook het uitserveren van drankjes en hapjes.

Moe maar voldaan kijken de vrijwilligers van Help Elkaar en Praktische Hulp Vluchtelingen terug op het evenement. ,,Wat natuurlijk niet mogelijk geweest was zonder de medewerking van De Pluk, de vele lokale sponsoren, het Oranjefonds en alle vrijwilligers'', aldus Francien Leenhouts.