• Ab Donker
  • Ab Donker
  • Ab Donker
  • Ab Donker
  • Ab Donker

Vertrouwd zomers recept Steenvliet on the Beach

GELDERMALSEN Woensdagmiddag en zomers warm: het is een vertrouwd recept voor 'Geldermalsen on the Beach'. Oftewel: de jeugd gaat massaal zwemmen en spelen in bij de Steenvliet in Geldermalsen.