'Vertrouwen in college is dalende'

Spoor Tricht zorgt voor onenigheidTRICHT - De meningen over de onderdoorgang Lingedijk, die gerealiseerd moet worden als gevolg van een spoorverbreding, leverden zo'n groot verschil in inzicht op dat Bert Vonk (CDA) een opmerkelijke opmerking maakte. ,,Mijn vertrouwen in het college van burgemeester en wethouders is dalende.''door Sophie van HogendorpWederom werd er dinsdagavond in de vergadering van de commissie Grondgebied gesproken over de situatie omtrent het spoor in Tricht. Aan het begin van de vergadering maakten twee sprekers, één namens de Werkgroep Spoor en één op individuele titel, gebruik van het burgerspreekrecht om hun zorgen te uiten over het proces rondom de spoorverbreding. Ook de commissieleden zelf waren kritisch. Bert Vonk, CDA: ,,Wij wachten nog steeds op antwoorden van de wethouder over de precieze cijfers rondom de onderdoorgang in de Lingedijk.''Wethouder van Maanen was hierop voorbereid en kwam met een gedetailleerde presentatie. Van Maanen: ,,De belangrijkste vragen die nog openstonden waren de vragen over de hellingspercentages van de weg, het voetpad en de fietspaden. U vraagt zich af of deze niet te stijl zijn. ProRail heeft dit laten berekenen en alle hellingen blijven binnen de norm. Alleen het voetpad gaat hier iets overheen. Het hellingspercentage daarvan is 4,3% in plaats van de maximaal aanbevolen norm van 4%.''Vonk liet weten niet geheel tevreden te zijn met de cijfers. ,,In alle stukken hebben wij als commissie de norm als eis gesteld. Daar gaat u overheen. Bovendien heb ik de moeite genomen om zelf te gaan meten in Tricht. Ik ben tot de conclusie gekomen dat de bouwlocatie zoals ProRail die stelt zestien meter te klein is. Dan kan ook niet aan de genoemde hellingspercentages voldaan worden. Het college geeft echter aan uit te gaan van de metingen van ProRail, die mijns inziens onvolledig zijn. Mijn vertrouwen in het college is dan ook dalende.'' Saillant detail in deze is dat de partij van Vonk zelf deel van het college van burgemeester en wethouders uitmaakt.De commissieleden besloten uiteindelijk gezamenlijk dat er nogmaals goed naar de cijfers gekeken moet worden. Ze zijn het er echter, weliswaar niet unaniem, over eens dat daar geen duur onafhankelijk onderzoek naar gedaan moet worden. Frank Broedelet, VVD: ,,We moeten er vanuit kunnen gaan dat aangereikte cijfers van ProRail kloppen. Wellicht kunnen we hen wel om een technische toelichting vragen.''