• Google Maps

Vervuiling oppervlaktewater; werk aan golfbaan bij Spijk stilgelegd

SPIJK Het oppervlaktewater tussen de snelweg A15 en het Lingebos bij Spijk in de gemeente West Betuwe is ernstig vervuild met zware metalen. Dat blijkt uit meetresultaten van Waterschap Rivierenland. De gemeente West Betuwe ontraadt gebruik van en contact met grond- en oppervlaktewater in dit gebied.

De vervuiling hangt samen met de werkzaamheden aan de nieuwe golfbaan, die meteen zijn stilgelegd door de gemeente West Betuwe. Waterschap Rivierenland neemt maatregelen om het verspreiden van de vervuiling tegen te gaan. Zij zetten een gemaal stil, stoppen de inlaat vanaf de Linge en laten op drie plaatsen watergangen afdammen. Het Waterschap monitort intensief de waterkwaliteit in het gebied. Op onderstaande kaart ziet u in welk gebied het water is vervuild. Het gaat om het rood gekleurde gebied:

Er volgt nader onderzoek naar de vervuiling van het grond- en oppervlaktewater. Tot daar meer over bekend is, wordt het dringende advies gegeven dit water niet te gebruiken door mens en dier.