• Gemeente Geldermalsen

Verwarring over Linge-oever

GELDERMALSEN In de commissie Grondgebied van de gemeente Geldermalsen is verwarring ontstaan over de nieuwe plannen voor de Linge-oever.

door Wim Timmermans

Het college wil een kwaliteitsslag maken aan de Linge-oever bij Geldermalsen. De Linge wordt verbonden met het centrum van Geldermalsen. Er komt een wandelroute van de Lingewaarden naar het station. De jachthaven wordt opnieuw ingericht. En er komt horeca in het park. Kosten zijn meer dan twee miljoen euro. De provincie draagt daarin 200.000 euro bij en de jachthaven 300.000 euro.

In de commissie Grond sprak voorzitter Piet Vastenhout van de watersportvereniging in: „Het financiële plaatje moet nog wel rond worden gemaakt." Als de raad positief besluit, moet er eerst een overeenkomst met de jachthaven worden gesloten. De vereniging staat achter de plannen, maar wil er niet failliet aan gaan."

Over het plan was weinig discussie. Wel over de centen. De PvdA'er Johan van Tweel kaapte de discussie. Hij sprak Piet Vastenhout verontwaardigd aan. „Er ligt een erfpachtcontract uit 1972, het is al 21 jaar verlopen. U betaalt 2200 euro. Hoe kan dat?" Hij wil eerst een nieuw erfpachtcontract. Maar dat is lastig. Wethouder Ronald van Meygaarden (DB): „Er zijn veel verenigingen met verlopen erfpachtconstructies. Ze moeten gelijk worden behandeld." Daar kan het plan voor de Linge-oever niet op wachten.

Maar daar was Johan van Tweel het niet mee eens. Vanuit zijn persoonlijke deskundigheid stelde hij dat nu een erfpacht van meer dan 10.000 euro per jaar reëel was. Maar dat kan niet uit volgens Piet Vastenhout. En ook niet volgens Ronald van Meygaarden: „Wij willen niet dat de jachthaven onbereikbaar wordt voor de mensen die daar nu liggen en voor mensen met weinig geld. Sport moet in deze gemeente voor iedereen bereikbaar zijn." Maar Johan van Tweel (PvdA) bleef onvermurwbaar.

Ronald van Meygaarden wil later met een nieuwe erfpachtconstructie de vereniging lucht geven door het onderhoud goed te regelen. De vereniging heeft inmiddels zelf tonnen moeten uitgeven aan baggerkosten en nieuwe beschoeiingen.

In de volgende raadsvergadering komt het plan aan de orde. Johan van Tweel wil eerst een nieuwe erfpachtconstructie. Dat levert de gemeente jaarlijks meer dan 8000 euro op. Als hij zijn zin krijgt, is de kans groot dat de jachthaven afhaakt en het plan sneuvelt.