• Joris Dijk
  • FOTOGRAFIE JORIS DIJK

Vier nieuwe partners sluiten zich aan bij Bondgenootschap voor Geletterdheid Rivierenland

GELDERMALSEN Vier nieuwe bondgenoten hebben zich deze week aan de structurele aanpak van laaggeletterdheid verbonden door het convenant van het Bondgenootschap voor Geletterdheid Rivierenland te ondertekenen. Rabobank West Betuwe, WelzijnGeldermalsen, WelzijnLingewaal en Welzijn Neerijnen sloten zich aan bij het bondgenootschap, dat een jaar geleden is opgericht om laaggeletterdheid in de regio effectiever aan te pakken. Inmiddels zijn 43 lokale en regionale partijen vertegenwoordigd in het samenwerkingsverband.

,,De rode draad in welzijnswerk is om mensen te laten meedoen in de samenleving. Een randvoorwaarde om mee te doen is geletterd zijn. Dit is voor ons de hoofdreden om aan te sluiten bij het bondgenootschap," aldus Wijnand van de Giessen namens WelzijnGeldermalsen, WelzijnLingewaal en Welzijn Neerijnen. ,,Enerzijds vinden we het als financiële dienstverlener belangrijk dat iedereen in staat is om zijn eigen financiën te begrijpen, anderzijds sluiten we ons aan vanuit maatschappelijke betrokkenheid," geeft Hans van Zuijdam namens Rabobank West Betuwe aan.

In actie tegen laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid is overal en komt voor in alle lagen van de bevolking. Om laaggeletterdheid effectiever aan te pakken in regio Rivierenland, is op 25 maart 2015 met 36 partijen een bondgenootschap opgericht. Het bondgenootschap lanceerde tijdens de Week van de Alfabetisering in september 2015 het Actieplan Aanpak Laaggeletterdheid Rivierenland 2015-2017. In dit actieplan staan concrete acties beschreven die gaan zorgen voor het terugdringen van laaggeletterdheid en het structureel borgen van deze aanpak in Rivierenland. Het ondersteuningsprogramma Taal voor het Leven helpt de gemeenten en organisaties hierbij. Het samenwerkingsverband is trots dat ook Rabobank West Betuwe, WelzijnGeldermalsen, WelzijnLingewaal en Welzijn Neerijnen het bondgenootschap komen versterken in de uitvoering van dit plan.

Wethouder in de gemeente Culemborg Fouad Sidali heette tijdens de bijeenkomst op 4 april het gezelschap van ongeveer 60 deelnemers van harte welkom. Daarna vertelden Lisanne van Iterson en Ineke van Oort van Stichting Lezen & Schrijven over de lokale en landelijke ontwikkelingen op het gebied van laaggeletterdheid. Ervaringsdeskundige en Taalambassadeur Rob Weijers vertelde vanuit de praktijk over hoe het is om moeite te hebben met lezen en schrijven. ,,45 jaar heb ik voor de wereld verborgen gehouden dat ik niet kon lezen en schrijven. Ik heb geleefd in spanning en in schaamte. Nu volg ik taallessen en voel ik dat ik aan het groeien ben. Ik ben zelfs ambassadeur geworden! Toen ik voor het eerst mijn verhaal op televisie vertelde wist ik het: ik hoor nu echt bij de wereld." Na zijn indrukwekkende verhaal konden de bondgenoten zich inhoudelijk verdiepen tijdens de verschillende workshops over gezondheidsvaardigheden, de kunst van eenvoudig schrijven en experimenten uit actielijn 4 van het kabinetsprogramma Tel mee met Taal.

 

Alle huidige 43 partners in Rivierenland

Arpe Business Matchmaker & Greenport Gelderland, AVRI, Bibliotheek Rivierenland, BureauTaal, Bart van Kraaij Groep, Dynamiek, Elk Welzijn, Gemeente Buren, Gemeente Culemborg, Gemeente Geldermalsen, Gemeente Lingewaal, Gemeente Neder-Betuwe, Gemeente Neerijnen, Gemeente Tiel, Gemeente West Maas en Waal, GGD Gelderland Zuid, Helicon MBO Geldermalsen, Kinderzwerfboek, Koning Willem I College, Koningin Wilhelmina College, Leerwerkloket Rivierenland, Lions Club Tiel, Mozaïek Welzijnsdiensten, NL-Taalplein, O.R.S. Lek & Linge - Locatie Lingeborgh, Rabobank West Betuwe, Regionaal Archief Rivierenland, ROC Rivor, RSG Lingecollege, Stichting ABC, Stichting Kompas, STMR, UWV Werkbedrijf Rivierenland, Vluchtelingenwerk Oost-Nederland, Volksuniversiteit Westbetuwe, Waterschap Rivierenland, Welzijn Buren, WelzijnGeldermalsen, WelzijnLingewaal, Welzijn Neerijnen, Werkzaak Rivierenland, Ziekenhuis Rivierenland, Zorgbelang Gelderland.

Foto: Vlnr: Wijnand van de Giessen (WelzijnGeldermalsen, WelzijnLingewaal en Welzijn Neerijnen), Henk Bolt en Hans van Zuijdam (Rabobank West Betuwe).