Visie op sport en bewegen niet goed genoeg

GELDERMALSEN De commissie Samenleving boog zich vanavond over de visie op sport en Bewegen die was opgesteld door het college. De visie kon op aardig wat kritiek rekenen. Johan van den Brink (SGP): ,Wat er gebeurt in deze visie is dat het bestaande beleid van een strikje wordt voorzien en dat is voor mij onvoldoende.''

 

door Sophie van Hogendorp

[t[ @sophiehogendorp

 

De VVD mist meetbare doelen, D66 vindt dat er te weinig concreet over de uitvoering wordt geschreven, de PvdA wil duidelijke kaders in de visie, het CDA wil meer zicht hebben op de kosten en de Fractie van Vrouwerf mist actiepunten. Tot slot was ook Dorpsbelangen kritisch. Hettie Markenhof: ,Er ligt een leuke nota voor. Alles wat we in huis hebben, is nu gebundeld in één stuk. Maar het lijkt de omgekeerde volgorde. We hebben nu een visie voorliggen, gaan vervolgens in 2016 inventariseren wat de behoefte is en dan gaan we het beleid invullen. Dat is krom. Je hebt nu een visie, je moet kijken wat daarbinnen past. Als je eerst wilt kijken wat je nodig hebt, ga je aan de hand daarvan inventariseren en een visie maken.''

 

Uiteindelijk spraken de commissieleden af dat een aantal van hen zich gaat buigen over de aanscherping van de visie zodat deze opnieuw besproken kan worden in de raadsvergadering van 22 september.

 

Lees meer over dit onderwerp in het Nieuwsblad Geldermalsen van 3 september.