• TOON

Volle agenda voor West Betuwe Beraad na zomerreces

GELDERMALSEN Maandag 17 september komt het West Betuwe Beraad om 20.00 uur bijeen in het gemeentehuis van de gemeente Geldermalsen, Kuipershof 2, Geldermalsen.

Op de volle agenda staan onder meer een presentatie breedband Regio Rivierenland, een voorstel tot het geven van een zienswijze op het advies uitvoering Participatiewet West Betuwe, een voorstel tot instemming met de conceptversie Algemene Plaatselijke Verordening West Betuwe en een voorstel tot kennisneming van de besteding van het Herindelingskrediet tot en met 15 juli 2018.

OPENBAAR De vergaderingen van het West Betuwe Beraad zijn openbaar. Belangstellenden zijn dus van harte welkom! Meer informatie is te vinden op: www.gemeentewestbetuwe.nl

Belangstellenden/belanghebbenden kunnen in de vergadering van het West Betuwe Beraad inspreken over onderwerpen die op de agenda staan of andere onderwerpen die het West Betuwe Beraad betreffen. Spreekrecht houdt in dat insprekers bij aanvang van de vergadering het woord kunnen voeren. De spreektijd is maximaal 5 minuten per persoon. Per vergadering is maximaal 30 minuten spreektijd beschikbaar. Wie wil inspreken, moet dit uiterlijk op de dag van de vergadering, vóór 12.00 uur, melden bij de raadsgriffier/secretaris van het West Betuwe Beraad, K.G. Steenbergen, liefst per email:griffie@neerijnen.nl of telefonisch: 0418 – 656520.