• Miranda de Vries en Commissaris van (destijds nog) de Koningin Cornielje bij haar installatie in 2011

    Louis van Oort

Voordracht herbenoeming burgemeester Miranda de Vries

GELDERMALSEN De Geldermalsense gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering van 26 september besloten Miranda de Vries officieel voor te dragen voor herbenoeming in haar functie van burgemeester van Geldermalsen.

Op 12 december 2011 werd Miranda de Vries officieel geïnstalleerd als burgemeester van Geldermalsen. Zij werd daarmee de opvolger van Steven van Schaijck die na een ambtsperiode van achttien jaar afscheid had genomen. Inmiddels is een periode van zes jaar - en daarmee de eerste ambtsperiode van burgemeester De Vries - bijna verstreken.

Onlangs hebben de fractievoorzitters van de in de gemeenteraad vertegenwoordigde politieke partijen samen met burgemeester de Vries de achterliggende periode geëvalueerd. Tegelijkertijd hebben zij gesproken over een mogelijke herbenoeming. In het kader van die herindeling komt de positie van burgemeester van Geldermalsen per 1 januari 2019 automatisch te vervallen. Er ontstaat dan een vacature voor de functie van burgemeester van de nieuwe gemeente West Betuwe.

Het overleg tussen fractievoorzitters en burgemeester is positief verlopen, hetgeen heeft geresulteerd in een voorstel tot herbenoeming. Nu de gemeenteraad hiermee heeft ingestemd, gaat het voorstel naar de Commissaris van de Koning. Die zal het verder zal doorgeleiden naar de Minister van Binnenlandse Zaken.