• De commissie Grondgebied en Samenleving in vergadering

    Sophie van Hogendorp

Voorlopig geen nieuwe sociale woningen

GELDERMALSEN Er komen voorlopig geen nieuwe sociale woningen in Beesd, Tricht en Meteren. Dat liet wethouder Niko Wiendels dinsdagavond weten tijdens de vergadering van de commissies Grondgebied en Samenleving. Het plan was om in Tricht en Meteren zogenoemde (tijdelijke) tiny houses te bouwen en in Beesd extra sociale huurwoningen. Een deel van de woningen in de drie plaatsen zou bedoeld zijn voor de huisvesting van statushouders.

door Sophie van Hogendorp

@sophiehogendorp

Wiendels: ,,We hebben in alle drie de plaatsen bewonersbijenkomsten gehouden. Alle avonden draaiden erop uit dat er geen draagvlak was. Daarom, en omdat er minder statushouders dan gepland naar Geldermalsen komen, willen we de geplande projecten niet doorzetten. Wel willen we nu samen met inwoners gaan kijken wat er wél mogelijk is.''

Het college van burgemeester en wethouders ging ervanuit dat er in 2017 in totaal 75 statushouders gehuisvest moesten worden in Geldermalsen. Vijftig vanuit de landelijke taakstelling en daarbovenop wilde het college nog 25 extra statushouders opnemen. Nu de instroom van asielzoekers is afgenomen, heeft het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) de aantallen bijgesteld. De extra 25 statushouders komen niet meer en de landelijke taakstelling is bijgesteld naar 36. De haast om extra sociale woningen te realiseren, is dus verdwenen. Daarbij heeft de gemeente een onderzoek laten doen waaruit blijkt dat er in de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal op dit moment voldoende sociale woningen zijn.

Wiendels: ,,Omdat we nu veel minder haast hebben om sociale huurwoningen en tijdelijke woningen te bouwen, willen we in samenspraak met de bewoners uit de drie dorpen waar woningbouw gepland was kijken hoe we nu verder kunnen. Welk type huizen kunnen we het beste bouwen, op welke locaties en welke andere wensen van de bewoners we daarin kunnen meenemen?" De wethouder benadrukt dat het type te bouwen huizen wat hem betreft niet per se (sociale) huurwoningen hoeven te zijn.

De commissieleden gaven over het algemeen aan tevreden te zijn met de flexibiliteit die hiermee ontstaat in het woningbouwprogramma. Toch vragen leden van verschillende partijen zich af of de conclusie dat er voldoende sociale huurwoningen zijn, wel klopt. Ashley Karsemeijer (D66): ,,Het rapport stelt dat er voldoende sociale woningen zijn, maar het zegt niet of het wel het juiste type sociale woningen is.'' Meerdere commissieleden zouden graag zien dat dit wordt uitgezocht in een nieuw onderzoek. Of dat onderzoek er ook gaat komen, is nog niet duidelijk.