• Wim Timmermans

Voorlopige APV West Betuwe wordt aangepast

GELDERMALSEN Over twee weken wordt door de gemeenteraad van West Betuwe een besluit genomen over een tijdelijke Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Die is gebaseerd op de drie bestaande APV's, maar zal waarschijnlijk op veel punten worden gewijzigd door de gemeenteraad.

door Wim Timmermans

De gemeenteraad van West Betuwe discussieerde over de voorlopige Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Die was vorig jaar in concept opgesteld door de leden van de gemeenteraden van de drie voormalige gemeenten. Basis waren de APV's van de drie gemeenten. Daar was een soort gemiddelde van genomen.

Er waren drie insprekers. Bart Kennis van Koninklijke Horeca Nederland pleitte voor vrije sluitingstijden en terrastijden. Hij wees op de forse concurrentie voor de professionele horeca door sportkantines en dorpshuizen. Onderneemster Marian van Aalst van de Vitamineluifel in Tuil wees op de problemen van bestaande standhouders. Hun wagens voldoen niet altijd aan de nieuwe eisen die aan de afmetingen ervan worden gesteld. Barry Holwerf, omwonende van een horecazaak, pleitte voor vaste sluitingstijden.

CARBID SCHIETEN Toen ging de raad los op de APV. Het regende voorstellen om de APV, zoals die voorlag, aan te passen. Gijsbert van de Water (VWB) wilde dat „het burgers makkelijk wordt gemaakt dingen voor elkaar te krijgen." Hij wil bijvoorbeeld het carbid schieten vrij laten: „Er waren helemaal geen incidenten." Bijna alle fracties vonden een vergunning voor het verbranden van snoeihout overbodig; een meldplicht volstaat.

Klaartje de Heus (DB) pleitte voor flexibiliteit ten aanzien van livemuziek op terrassen. Zij wil ook vrije openingstijden voor de horeca. „Het is een alternatief voor zuipketen. En horecaondernemers weten echt wel hoe mensen het best kunnen vertrekken zonder overlast te veroorzaken." Voor Martha Kool-Tulp (CU) kan de horeca om 01.00 dicht. Ze wees op de alcoholproblematiek onder jongeren. Jos van Maanen merkte plagerig op dat voor de SGP 24.00 uur de voorkeur had.

Voor Mario Kock (LLB) zijn de dorpshuizen de „huiskamer van de kernen." Hij wil de mogelijkheden voor feesten en partijen vergroten. Hierover was veel onenigheid.

VERTWIJFELD Rita Boer Rookhuizen (D66) vroeg zich vertwijfeld af waarom „niet gewoon de drie oude APV's van de fusiegemeenten konden worden gehandhaafd. „Dat mag gewoon. De aandacht moet naar de definitieve APV die met inwoners en bedrijven wordt opgesteld."

Voorzitter Frank Broedelet probeerde een gezamenlijke conclusie te formuleren. De voorlopige APV wordt over twee weken in de raad besproken en vastgesteld. Op een fors aantal punten worden door de raad amendementen ingediend. Dat zijn voorstellen om de tekst van de APV te veranderen. Aangekondigd zijn amendementen over sluitingstijden voor horeca, concurrentie vanuit dorpshuizen en sportkantines, carbid schieten, het stoken van snoeihout, evenementen, collectes, standplaatsen en livemuziek op terrassen.

Later dit jaar zal in overleg met inwoners en bedrijven een definitieve APV worden vastgesteld.