• Avri

Voorstel nieuwe tarieven afval

GELDERMALSEN Het dagelijks bestuur van Avri deed gisteren een voorstel voor het tarief van de afvalstoffenheffing voor 2019. Het voorstel is bedoeld om de discussie over de tarieven met raadsleden en het algemeen bestuur van Avri te voeden. In het voorstel stijgt het gemiddelde tarief voor de afvalstoffenheffing met 2,5% en gaat van € 199 naar € 204 in 2019.

Het variabele tarief voor een 30-liter-zak kost omgerekend dit jaar € 0,88, in het voorstel komt een 30-liter-zak op € 1. Op 18 oktober besluit het algemeen bestuur van Avri -dat gevormd wordt door wethouders van de 10 Avri-gemeenten- over het nieuwe tarief van de afvalstoffenheffing.

Er zijn vijf varianten voor een tarief waaruit gekozen kan worden. Deze variëren van een hoog vast tarief in combinatie met een laag variabel tarief, tot een laag vast tarief met een hoog variabel tarief. Wethouder Joost Reus, voorzitter van het dagelijks bestuur over het voorgestelde tarief: ,,Het dagelijks bestuur vindt het belangrijk dat inwoners beloond worden als zij hun afval goed scheiden. Tegelijkertijd vinden wij dat inwoners die door omstandigheden hun afval minder goed kunnen scheiden niet de dupe mogen worden van een hoog variabel tarief. Met het tarief dat wij nu voorstellen houden wij rekening met beide partijen."

GEMIDDELD TARIEF € 204,- Het tarief dat het dagelijks bestuur voorstelt bestaat uit een vast tarief van € 169. Het variabele tarief stijgt met ca. 14%. In dit geval kost het storten van een 30-liter-zak in een ondergrondse container € 1. Voor containers van 140 liter en 240 liter zijn de tarieven € 4,67 (huidig tarief € 4,08) en € 8 (nu € 7) per keer dat zij aan de straat worden gezet. Bewoners van stadscentra en flatgebouwen die hun groente- fruit- en tuinafval niet gescheiden kunnen aanbieden krijgen een korting. Zij betalen € 0,80 per 30-liter-zak. Uitgangspunt bij elk tarief is dat het huidige gemiddelde tarief van € 199 per huishouden met niet meer dan gemiddeld € 5 stijgt als inwoners hun afval goed scheiden.

DISCUSSIE MET RAADSLEDEN Tijdens de Platformbijeenkomst op 20 september kunnen raadsleden uit de Avri-gemeenten met het dagelijks bestuur discussiëren over de tariefstellingen. Raadsleden kunnen hun wethouder visies meegeven voor het definitieve besluit dat door het algemeen bestuur genomen wordt op 18 oktober. Op 18 oktober besluit het algemeen bestuur ook over de manier van scheiden van blik.