• Lingeborgh

Voorstelling over 'anders zijn' op de Lingeborgh

GELDERMALSEN Mind Mix heeft tweedeklassers van de Lingeborgh stil gekregen. Met hun voorstelling Open Your Mind namen ze de leerlingen in korte scènes mee in de wereld van verschillende jongeren die allemaal op hun eigen manier 'anders' zijn. Thema's als 'in hokjes denken', vriendschap, buitensluiting, vooroordelen, discriminatie en (in)tolerantie kwamen in grappige en gevoelige scènes aan bod.

Na de voorstelling was er een nabespreking in kleine groepen met de acteurs. Welke vooroordelen en stereotypen hebben wij zelf? Hoe word je beïnvloed door de media? Wat doet dat met jouw gedrag?

De door de gemeente aangeboden voorstelling was een zeer mooie start van de landelijke Week van Respect, waarbij respect voor jezelf, elkaar en de omgeving waarin je leeft vol in de schijnwerpers staat.