Vrienden van Ravestein en Fruitmasters overhandigen duofiets

GELDERMALSEN Fruitmasters heeft woensdag samen met de stichting Vrienden van Ravestein een nieuwe duofiets overhandigd aan de bewoners van zorgcentrum Ravestein (SZR) in Geldermalsen. Op 10 december 2014 organiseerde Fruitmasters voor de vierde keer de zogenaamde Telersdag. Tijdens deze bijeenkomst werd middels een opbodveiling maar liefst 13.700 euro ingezameld voor de vrienden van Ravestein. Van dit bedrag werd de nieuwe duofiets aangeschaft. Met deze fiets kunnen bewoners samen met een begeleider gaan fietsen.

Fruitmasters ondersteunt al sinds de oprichting de stichting Vrienden van Ravestein. De stichting zet zich in om geld in te zamelen waarmee er extra middelen worden aangeschaft en activiteiten kunnen worden ontplooid die de bewoners van zorgcentrum Ravestein in Geldermalsen zoveel mogelijk betrokken houden bij de gemeenschap. Dit jaar doneerde Fruitmasters een extra bedrag. De relaties van Fruitmasters waren gul met het beschikbaar stellen van veilingkavels voor de veiling tijdens de jaarlijkse telersdag en de aanwezige telers en relaties bleken het initiatief een warm hart toe te dragen.