• Ab Donker

VVD keurt optreden college rond ECG af

GELDERMALSEN De VVD-fractie dient in de raadsvergadering van aankomende dinsdag een motie van afkeuring in. Edwin Loeff, raadslid: ,,Wij keuren het optreden van het college rondom de financiële risico's van het ECG sterk af.''

Sophie van Hogendorp

t @sophiehogendorp

In de vergadering van de commissie Samenleving van vorige week maandag werd duidelijk dat de gemeente voor een derde deel meedeelt in het leegstandsrisico van het ECG (het medisch centrum dat gerealiseerd wordt in De Pluk). Dit in tegenstelling tot eerder gemaakte afspraken. Loeff: ,,De gemeenteraad heeft in 2012 een besluit genomen voor de realisatie van het MFC/ECG. Er is toen afgesproken dat de huur voor het ECG-deel kostendekkend moet zijn. Verder is in het raadsbesluit opgenomen dat het leegstandrisico volledig bij de stichting ECG ligt en dat het ECG dit risico door middel van huur zal doorberekenen aan de verschillende zorgondernemers. Nu heeft het college dus blijkbaar toch besloten dat de gemeente meedeelt in het risico. Dat gaat in tegen het genomen raadsbesluit en mag dus niet.'' Met de motie van afkeuring wil de VVD duidelijk maken het niet eens te zijn met deze gang van zaken.

Verantwoordelijk wethouder Ronald van Meygaarden heeft hier nog niet op gereageerd.