Waalzinnig kiest 'met stip' voor dijkversterking

VARIK/HEESSELT Dijkversterking is volgens Vereniging Waalzinnig uit Varik dé oplossing om het gevaar van toekomstige hoge waterstanden in de Waal het hoofd te bieden.

Dijkversterking of dijkophoging is de minst ingrijpende maatregel voor het landschap en staat om die reden "met stip" op één.

Vanwege de ontoereikende hoogte en het gebrek aan stabiliteit moet er de komende jaren sowieso aan de Waaldijk tussen Tiel en Waardenburg "gesleuteld" worden, betoogt Waalzinnig-voorzitter Frank Millenaar in een brief aan onder andere provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Hij wijst er ook op dat volgens een recent onderzoeksrapport dijkversterking alleen al voldoende is om aan de waterveiligheidsopgave te voldoen.

De zienswijze van Waalzinnig wordt ingebracht in de zogenaamde MIRT-verkenning die binnenkort wordt gedaan naar de mogelijke aanleg van een hoogwatergeul van de Waal achter Varik en Heesselt langs. In deze verkenning worden onder andere de gevolgen voor landschap en milieu en kaart gebracht. Vanwege het rigoureuze karakter voor de twee dorpen strijdt Waalzinnig al enkele jaren tegen de hoogwatergeul.

Als tweede maatregel tegen hoogwater zijn volgens Waalzinnig ook maatregelen in de uiterwaarden mogelijk. Hier bestaan in dat geval kansen voor natuurontwikkeling. Het terugleggen van de Waaldijk zou vanwege de ingrijpende aard ervan slechts zeer sporadisch mogen gebeuren.

Waalzinnig pleit ook voor de aanleg van ondergrondse tunnelbuizen die bij hoogwaterstanden meestromen en de bocht bij Varik en Heesselt ontlasten. Het gaat hier om een innovatieve maatregel die Nederland op de kaart zet, aldus Millenaar.

Zowel dijkverhoging als buitendijkse maatregelen zijn vele tientallen miljoenen goedkoper dan de aanleg van een nevengeul. Millenaar spoort beleidsmakers aan om in overleg te blijven met Duitsland waar hoogwater zo veel mogelijk bij de bron wordt opgevangen in zogeheten retentiegebieden zoals uitgemijnde bruinkoolmijnen. Daardoor stroomt minder water Nederland binnen waardoor rigoureuze maatregelen minder urgent worden.