• De Malsenburg

    Ab Donker

Waar komt het IKC Buurmalsen-Tricht?

BUURMALSEN De gemeente Geldermalsen heeft Royal HaskoningDHV opdracht gegeven om een locatieonderzoek uit te
voeren naar de meest geschikte locatie voor het IKC (Intregraal Kind Centrum) voor de dorpen Buurmalsen en
Tricht. Het bureau onderzoekt locaties in Buurmalsen, Tricht en tussen beide dorpen in. Per locatie worden de
effecten van mogelijke vestiging van het IKC onderzocht op zaken als verkeersveiligheid, benodigde
planologische procedures en het draagvlak bij de inwoners van beide dorpen.

De gemeente en Stichting Fluvium hechten er groot belang aan om de mening van de inwoners van Buurmalsen
en Tricht mee te nemen in het onderzoek. Daarom organiseren zij gezamenlijk voor donderdag 30 augustus
een eerste informatiebijeenkomst waarin de eerste beoordeling van de onderzochte locaties aan de inwoners van
Buurmalsen en Tricht worden voorgelegd. Tijdens de informatiebijeenkomst worden de meningen van de
inwoners geïnventariseerd zodat deze kunnen worden betrokken bij vervolgonderzoek.
De informatiebijeenkomst vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis in Geldermalsen en begint om 19:30
uur.
Daarna maakt Royal HaskoningDHV de balans op, rondt haar onderzoek af en komt met een eindadvies over de
meest geschikte locatie. Dit advies wordt tijdens een tweede informatiebijeenkomst met de inwoners van
Buurmalsen en Tricht besproken. Deze tweede informatiebijeenkomst vindt in septemner plaats.