Waardenburger gekozen tot voorzitter Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs

WAARDENBURG Nicky Nijhuis uit Waardenburg, student van het Koning Willem I College, is gekozen tot voorzitter van de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB). De Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) is een landelijke belangenvereniging voor studenten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

JOB werd in 1999 opgericht vanuit het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS), toen zij besloten de mbo-activiteiten af te stoten en in een aparte organisatie onder te brengen.

Als voorzitter van het JOB behartigt hij samen met andere bestuursleden (ook mbo-studenten) landelijk de belangen van alle mbo-studenten. Zij worden ondersteund door een team van beleidsmedewerkers en projectmedewerkers. Het voorzitterschap betreft een periode van één jaar. Wanneer mbo-studenten een probleem of een klacht hebben, kunnen zij contact opnemen met JOB. JOB geeft hen advies en ondersteuning. De signalen die binnenkomen van mbo-studenten bepalen het beleid van JOB. Problemen die JOB aan de kaak stelt, worden gecommuniceerd aan het ministerie van Onderwijs en de onderwijsinspectie.

Nicky ziet het als een uitdaging en heeft er veel zin in. ,,Een mooie kans om op hoger niveau de mbo-studenten te vertegenwoordigen. Zeker het komende jaar verandert er veel voor de studenten. Vanuit het bestuur zal ik komend jaar een gesprekspartner zijn over zaken als het onderwijsbeleid, OV-beleid, medezeggenschap en toegankelijkheid. Binnenkort zullen wij bijvoorbeeld een ronde maken bij de mbo instellingen en hebben we een kennismakingsgesprek met de minister."

Nicky volgt de opleiding Bank- en verzekeringswezen. Daarnaast is hij ook voorzitter van de studentenraad van het Koning Willem I College.

Info: www.jobmbo.nl