• Waterschap Rivierenland

Wateroverlast Beesd wordt aangepakt

BEESD De wateroverlast in Beesd is nijpend. De vraag om een passende oplossing voor het probleem komt steeds vaker aan de orde. De gemeente Geldermalsen heeft in nauwe samenwerking met het Waterschap Rivierenland een plan van aanpak opgesteld, waardoor in de jaren na 2018 van overlast geen sprake meer is.

In het plan van aanpak wordt uitgelegd wat er moet gebeuren, wat er aan geld nodig is en waar het gaat gebeuren. De maatregelen "Nieuwe watergang Homburg" en "Verbreden bestaande A-watergang door aanleg natuurvriendelijke oever" zijn in vergevorderde voorbereiding. Dit is belangrijk om een goede waterafvoer vanuit Beesd te krijgen richting waterberging.

Wethouder Ton van Maanen: "De gemeente bezit een agrarisch perceel langs de dr. A. Kuyperweg, ten noorden van de Schuttersweg. Dit perceel van ca. 1,97 ha groot is eenvoudig in te richten als bergingslocatie. Daarmee vullen we dan een groot deel van de wateropgave in."

Omdat voor de realisering van de plannen de medewerking nodig is van een zestal grondeigenaren is het vastgestelde plan van aanpak van groot belang. Van Maanen: ,,We kunnen nu allereerst medewerking vragen. Zou een grondeigenaar niet mee willen werken dan kunnen we dat altijd nog afdwingen op basis van het plan. Zo ver denk ik niet dat het komt. We zullen hierover sluitende afspraken maken."

Financieel moet de gemeente een half miljoen euro op tafel leggen. ,,Dat hebben we er zeker voor over. Het Waterschap betaalt zelf ook nog eens een half miljoen euro. Bij elkaar voldoende om de werkzaamheden te realiseren en in de toekomst de overlast te voorkomen."

De wethouder: ,,Realisatie van grote oppervlaktes voor waterberging kost nu eenmaal geld. Door fifty-fifty de kosten te delen met het Waterschap blijft dit binnen de perken. Dit geldt ook voor een watergangverbinding tussen de te realiseren watergang Homburg en de watergang Oude Waag."