Waterschap Rivierenland start aanleg natuurvriendelijke oevers in Hellouw

GELDERMALSEN Begin oktober start Waterschap Rivierenland met de aanleg van natuurvriendelijke oevers langs de sloten aan de Paalgraaf en Irenestraat in Hellouw. Natuurvriendelijke oevers zijn breed en lopen flauw af. Hierdoor is er meer ruimte voor waterberging zodat eventuele wateroverlast in de toekomst wordt voorkomen. Tevens ontstaat er een betere waterkwaliteit en gevarieerde ecologie. Aannemer Huub Verlouw BV uit Ammerzoden gaat de werkzaamheden uitvoeren.

Begin oktober starten de werkzaamheden zoals het graven in en naast de sloten en het aanpassen van de bestaande dammen en duikers. De afgegraven grond wordt door de agrariërs uit de omgeving gebruikt om hun percelen mee op te hogen of greppels te dempen. De bestektekeningen zijn digitaal opvraagbaar. De werkzaamheden duren tot uiterlijk eind november 2015.

De maatregelen worden in het kader van de Kaderrichtlijn Water en Nationaal Bestuursakkoord Water opgave gerealiseerd ter verbetering van de waterberging en waterkwaliteit. De provincie Gelderland subsidieert het project. Voor meer informatie kan men terecht bij projectleider Simon Opić, 0344-649362 of e-mail: s.opic@wsrl.nl.