• Esther Coumans

Waterschap Rivierland zorgt tijdens warm weer voor goede waterhuishouding

GELDERMALSEN In Nederland bereiken de temperaturen weer zomerse waarden. Dit betekent ook voor de waterhuishouding in het rivierengebied het één en ander, waar Waterschap Rivierenland verantwoordelijk voor is. Zo monitoren ze het zwemwater en voeren ze metingen uit, zorgen ze dat er voldoende zuurstof in sloten of wateren komt, zodat vissen kunnen blijven leven en zorgen we ervoor dat er voldoende water in de sloten zit, zodat agrariërs

en andere ondernemers kunnen blijven beregenen.

Zwemmen in buitenwater

Wie in buitenwater wil zwemmen, kan op www.zwemwater.nl checken of het zwemwater veilig is. De gratis ZwemwaterApp kan ook worden gedownload. Op de site of op de App is te zien of er blauwalg gesignaleerd is. Het waterschap blijft ook de waterkwaliteit nauwlettend monitoren en voeren metingen uit. Op basis van de metingen bepalen de omgevingsdiensten samen met de provincies of een zwemplek veilig is. Bij warm weer neemt de kans op bijvoorbeeld blauwalg of botulisme toe en dat kan voor zwemmers gezondheidsklachten opleveren. Kijk voor meer uitleg over deze twee verschijnselen op de speciale pagina over 'Botulisme en Blauwalg' op de site Waterschap Rivierenland, www.waterschaprivierenland.nl.

Dode vissen

Bij voortdurende droogte staat er vanwege verdamping en daling van de grondwaterstand minder water in plassen in uiterwaarden of in wielen. Vissen zullen dan aan de oppervlakte gaan zwemmen. Het oppervlaktewater warmt eerder op en het zuurstofgehalte daalt in het water. Hierdoor kunnen vissen naar lucht gaan happen of stikken. Wie dode vissen ziet of wie het idee heeft dat vissen stikken in plassen in uiterwaarden en/ of wielen, kan contact opnemen met het waterschap via 0344-649090. Zij kunnen dan de waterkwaliteit en/ of zuurstofgehalte meten in de betreffende plas. Vissterfte kan ook optreden na een plotselinge hevige regenbui waarbij riolen het water even niet meer aankunnen. Dan kan er rioolwater in het oppervlaktewater terecht komen waardoor vissen sterven.