Week van de Mensenrechten bij Lek en Linge

GELDERMALSEN De week van 10 december tot en met 14 december staat bij UNESCO-school Lek en Linge bekend als de Week van de Mensenrechten. Leerlingen én medewerkers van de locaties in Culemborg en vestiging de Lingeborgh in Geldermalsen besteden deze week aandacht aan thema's zoals democratisch burgerschap, vrijheid van meningsuiting, gender en seksuele diversiteit.

Onderdeel van de Week van de Mensenrechten is de actie Write for Rights van Amnesty International. Net als duizenden andere mensen over de hele wereld, schrijven leerlingen van de locaties in Culemborg en vestiging de Lingeborgh in Geldermalsen brieven en kaarten voor en aan vrouwen die bedreigd worden of opgesloten zitten omdat ze opkomen voor de rechten van anderen. De brieven zijn bedoeld als steun in de rug en helpen vaak om te zorgen voor gerechtigheid.

,,Voor veel van onze leerlingen is leven in vrijheid en democratie een vanzelfsprekendheid, terwijl dat lang niet overal ter wereld zo is", licht UNESCO-coördinator Anne van Luijtelaar toe. ,,Daarom willen we tijdens de Week van de Mensenrechten stilstaan bij onze bevoorrechte positie. Door op alle locaties deel te nemen aan de actie Write for Rights van Amnesty International, ervaren onze leerlingen dat het in sommige landen levensgevaarlijk is om bijvoorbeeld uit te komen voor je mening. Met het schrijven van brieven en kaarten kunnen onze leerlingen actief opkomen voor de rechten van anderen."

,,Omdat er ook in onze samenleving nog veel te winnen is als het gaat om de realisatie van een inclusieve samenleving, sluiten we de week af met Paarse Vrijdag." Leerlingen en docenten dragen deze dag paarse kleding om te laten zien dat iedereen op school zichzelf kan zijn, wat ieders seksuele oriëntatie of genderidentiteit ook is.