• Robin van Lonkhuijsen

Werkzaak Rivierenland bespaart regio 2 miljoen per jaar

CULEMBORG Werkzaak Rivierenland bespaart de gemeenten uit de regio 2 miljoen per jaar. Sinds 1 januari 2016 is Werkzaak de organisatie voor werk en inkomen in Rivierenland waarin negen gemeenten samenwerken. Door de samenwerking vallen de gemiddelde kosten per uitkeringsgerechtigde aanzienlijk lager uit.

Werkzaak heeft de opdracht om zoveel mogelijk mensen aan werk te helpen, ook als zij een beperking hebben of een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De kosten die gemaakt worden voor een uitkeringsgerechtigde bestaan uit de bemiddeling naar werk, de kosten voor de verstrekking van een uitkering en algemene organisatielasten. De kosten die Werkzaak nu daarvoor maakt dalen met 15 procent ten opzichte van de gemiddelde kosten per uitkeringsgerechtigde die de afzonderlijke gemeenten kwijt waren. Op dit moment verzorgt Werkzaak de uitkering en bemiddeling naar werk voor ruim drieduizend werkzoekenden. Per jaar levert de daling in kosten zo een besparing van ruim 2 miljoen euro op. Directeur Elfriede Boer: ,,We realiseren ons dat dit alsnog een forse investering per werkzoekende is. We doen er dan ook alles aan om mensen met een Participatiewet-uitkering zo snel mogelijk aan passend werk te helpen. Dat is onze opdracht. Gelukkig blijkt uit onderzoek dat Werkzaak ten opzichte van vergelijkbare organisaties lagere kosten heeft dan gemiddeld."

De financiële effecten van de samenwerking worden vooral zichtbaar in een forse besparing op de kosten van de bedrijfsvoering. Het aantal locaties is teruggedrongen en ook het gezamenlijke gebruik van ict-systemen levert lagere kosten op. De gemeenten verzochten nadrukkelijk aan Werkzaak om efficiënter te werken. Deze wens wordt ook gehonoreerd in de meerjarenbegroting. Werkzaak wil meer omzet genereren door het plaatsen van mensen bij werkgevers en het realiseren van relatief afnemende kosten voor de bedrijfsvoering.

Werkzaak Rivierenland is de organisatie voor werk en inkomen in de regio Rivierenland. Negen gemeenten in Rivierenland, LANDER werk & participatie, het Werkgevers Adviespunt Rivierenland (WAPR) en het UWV hebben hun krachten gebundeld in deze nieuwe organisatie.