• De werkzaamheden zijn nodig om het elektriciteitsnet voor te bereiden op het bij de AVRI te bouwen windmolenpark

    AVRI

Werkzaamheden aan het elektriciteitsnet in Buurmalsen en Geldermalsen

GELDERMALSEN Liander is in deze regio eigenaar en beheerder van de elektriciteits- en gasnetten. Eén van haar taken is het uitbreiden, onderhouden en vernieuwen van deze energienetten. Van juli tot en met september 2019 gaat de firma Van Gelder voor Liander werkzaamheden uitvoeren aan het elektriciteitsnet.

Zo wordt een middenspanningskabel aangelegd over een lengte van 5 kilometer tussen Buurmalsen en Geldermalsen. Dit is nodig om het elektriciteitsnet voor te bereiden op het bij de AVRI te bouwen windmolenpark. De voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels begonnen. Autoverkeer ter hoogte van de Provincialeweg Oost zal hier beperkt hinder van ondervinden. Het fietspad langs de Randweg wordt in de periode van 22 juli t/m 2 augustus gedeeltelijk afgesloten.

In Buurmalsen vindt het werk vooral plaats aan de Brink, Rooimond en Zijtak. In Geldermalsen gaat het om de Rijnstraat, de Randweg, Provincialeweg Oost en de Plettenburglaan.

Neem voor meer informatie contact op met het KCC Leefomgeving, tel. 0345 – 728802.