• Foto: Sophie van Hogendorp

Werkzaamheden in Heemtuin Geldermalsen

GELDERMALSEN - Waterschap Rivierenland baggert op dit moment de Linge uit. Doordat de inhammen van de heemtuin in Geldermalsen in verbinding staan met de Linge baggert de gemeente deze inhammen uit. In de heemtuin staan zeventien bomen (hoofdzakelijk wilgen) die aan het einde van hun levenscyclus zijn gekomen. Deze bomen worden gekapt en later dit jaar vervangen door nieuwe aanplant. Om de heemtuin te beschermen worden er voor het afvoeren van het baggerslib rijplaten gelegd vanaf de inhammen tot aan de oprit naast Koppelsedijk 7.

De werkzaamheden starten op woensdag 4 februari en duren ongeveer twee á drie weken afhankelijk van de weersverwachting. Gebr. Bron B.V. uit

Geldermalsen voert de werkzaamheden uit. Aangrenzende woningen blijven bereikbaar. De aan- en afvoerroutes gaan via de Van Dam van Isseltweg enTunnelweg.