• De drie burgemeesters van de fusiegemeenten

    Rita Boer Rookhuiszen

West Betuwe benoemt kwartiermaker

GELDERMALSEN Na een uitgebreide en zorgvuldige wervings- en selectieprocedure heeft de Stuurgroep West Betuwe Mirjam Kersbergen benoemd tot kwartiermaker.

De toekomstige gemeente West Betuwe richt zich op de ontwikkeling van vier ambities: samen met de samenleving, dienstverlening dichtbij en op maat, energieneutraal in 2030 en een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven.

In de periode tot 1 januari 2019 - het moment waarop de fusie officieel is - werken de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal gezamenlijk aan het opbouwen van een nieuwe organisatie. Deze nieuwe organisatie moet in staat zijn de genoemde ambities daadwerkelijk waar te maken en daarvoor voldoen aan een aantal belangrijke kenmerken zoals 'betrokken en dichtbij de inwoners', 'gericht op innoveren en experimenteren', 'flexibel en creatief'. Een ingewikkeld en omvangrijk bouwproces met daarbinnen een cultuur- en veranderingstraject. Dat vraagt veel van de drie bestaande ambtelijke organisaties en het aanwezige management. Daarom kiest de Stuurgroep West Betuwe nadrukkelijk voor het aantrekken van een sterke en inspirerende kwartiermaker die aan dit alles leiding gaat geven.

Mirjam Kersbergen heeft in verschillende leidinggevende functies ruime ervaring opgedaan binnen allerlei overheden. Op dit moment is zij werkzaam als domeinmanager/kwartiermaker dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten bij de gemeente Den Haag. Het is de bedoeling dat zij vanaf 1 november voor West Betuwe aan de slag gaat.