• Louis van Oort

West Betuwe Beraad kritisch over regionaal werkende organisaties

GELDERMALSEN Wat kunnen AVRI, Omgevingsdienst (ODR) en Bedrijfsvoeringorganisatie West Betuwe (BWB) voor West Betuwe betekenen vanaf volgend jaar? Het West Betuwe Beraad gaf daarop afgelopen maandag zijn visie. De meningen liepen nogal uiteen. De Stuurgroep West Betuwe maakt een definitief voorstel voor de nieuwe raad van de fusiegemeente.

door Wim Timmermans

De Stuurgroep West Betuwe bestaat uit de burgemeesters, gemeentesecretarissen en drie wethouders van Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen. Zij bereiden de fusie voor en zorgen ervoor dat na de verkiezingen de ambtelijke en bestuurlijke organisatie er staat. In het West Betuwe Beraad zijn alle partijen vertegenwoordigd die in Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen in de raad zitten. Elke partij vaardigt één lid af. Het WBB adviseert de Stuurgroep West Betuwe over de fusie. Besluiten worden door de drie gemeenteraden bekrachtigd, of straks door de nieuwe raad van West Betuwe.

Het West Betuwe Beraad verdiepte zich in de 'verbonden partijen'. Binnen een gemeentehuis wordt die term veel gebruikt. Het zijn grote, vaak regionaal werkende organisaties, die voor een gemeente allerlei taken uitvoeren. De drie gemeentes hebben nu elk eigen afzonderlijke afspraken en contracten. Voor drie van die verbonden partijen - AVRI, Omgevingsdienst en Bedrijfsvoeringorganisatie West Betuwe - lagen concrete Westbetuwse voorstellen op tafel. Er liepen tal van discussies door elkaar.

BRANDWEER Lourens van Bruchem verwees naar de recente onenigheid rond de brandweer met de Veiligheidsregio en het gebrek aan steun voor de visie van Neerijnen en Geldermalsen: „We moeten meer zelf gaan doen als gemeente." Ed Goossens (DB) viel hem daarin bij: „Voor ons is daarom het regionaal belang ondergeschikt aan onze eigen ambities. Wij willen een robuuste gemeente zijn met grote bestuurskracht."

Jos Rietbergen (LG) vond „regionale samenwerkingsverbanden ondingen. Ze zijn nooit democratisch". Aan de andere kant stond Rita Boer Rookhuizen: „Wij zijn die regio echt zelf. Het regionale belang is ook het Westbetuws belang." Ook Ed van Tellingen (VN) zat op die lijn: "We hebben elkaar nodig in de regio. En inwoners denken niet in gemeentegrenzen."

Diverse partijen vonden elkaar in de wens om zoveel mogelijk taken zelf te gaan doen. Dicht bij de burgers en bedrijven. Dat was voor onder meer CU, SGP en DB een belangrijke reden voor de fusie. Aan de andere kant bieden grote organisaties medewerkers meer mogelijkheden zich te ontwikkelen. Ed van Tellingen (VN) wees er ook nog op dat grote organisaties als de AVRI beter mensen met een beperking een plek kunnen laten vinden.

TIJDSDRUK Niet iedereen kon zich vinden in de tijdsdruk. „We kunnen best meer tijd nemen. En bijvoorbeeld met de AVRI vanaf 2019 gaan samenwerken aan een gezamenlijke aanpak voor de buitendienst in Neerijnen. Misschien rolt daar nog een interessant businessmodel uit." Ook Adriaan Hakkert (CDA) wilde meer tijd: „Laat alles zoals het is." Aan de andere kant wilde Annet IJff (PvdA) een snel en duidelijk besluit in het belang van het gevoel van zekerheid van de medewerkers. Rita Boer Rookhuizen (D66) viel haar bij.

De discussie overziend concludeerde voorzitter Loes van Ruiven dat veel partijen voorstander zijn om de buitendienst van Neerijnen bij de AVRI weg te halen. Ook willen veel partijen de taken op het gebied van Vergunningverlening, Handhaving en Toezicht bij de Omgevingsdienst terughalen naar de gemeente. Over de toekomstige taken van de Bedrijfsvoeringorganisatie West Betuwe was minder eenduidigheid.

De Stuurgroep West Betuwe zal de conclusies meenemen in haar definitieve voorstel. Daarover zal de raad van West Betuwe beslissen. Wel zal op basis van dat voorstel nu alvast begonnen worden met de inrichting van de nieuwe organisatie.