• De drie burgemeesters van de fusiegemeenten

    Rita Boer Rookhuiszen

West Betuwe Beraad van start

GELDERMALSEN Colleges en allerlei ambtelijke werkgroepen zijn druk bezig met de noodzakelijke voorbereidingen voor een geslaagde overgang naar de nieuwe fusiegemeente West Betuwe. Dat wil allerminst zeggen, dat de gemeenteraden van de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal het allemaal een beetje vanaf de zijlijn volgen. Integendeel, het is juist aan hen om een bestuurlijke bijdrage te leveren aan de kaders voor toekomstig beleid. In het herindelingsadvies hebben de Raden al een duidelijke visie op hoofdlijnen uitgesproken. Die visie maar vraagt op verschillende onderdelen nog behoorlijk wat uitwerking.

Hoe gaan die gemeenteraden die koers verder bepalen? Gezamenlijk hebben zij zich hiervoor verenigd in het West Betuwe Beraad. In totaal 51 raadsleden, verdeeld over 18 fracties. Dat vergadert natuurlijk niet efficiënt met zo'n grote groep. Vandaar dat in de vergadering van dit Beraad de fracties per onderwerp één deelnemer aan het debat aanwijzen. Dat kan per onderwerp verschillen. In totaal 18 sprekers dus en dat is weer vergelijkbaar met een gewone gemeenteraad.

Het West Betuwe Beraad heeft geen formele wettelijke status. Dat betekent dat 'besluiten' vanuit dit Beraad die geen uitstel kunnen verdragen vervolgens in de afzonderlijke gemeenteraden nog moeten worden bekrachtigd. In veruit de meeste gevallen zal na 1 januari 2019 de nieuwe gemeenteraad de noodzakelijke besluiten gaan nemen. Daarbij zal deze nieuwe Raad dan dankbaar gebruikmaken van de voorbereidingen vanuit het West Betuwe Beraad.

EERSTE VERGADERING Op maandag 9 oktober is om 20.00 uur in het gemeentehuis van Geldermalsen de eerste vergadering van het West Betuweraad. Deze vergadering staat vooral in het teken van het maken van praktische afspraken. Zo komen aan de orde het vergaderschema, vergaderprotocol en de samenstelling van de verschillende te formeren raadswerkgroepen. Daarnaast krijgt het West Betuwe Beraad een toelichting op de voortgang van het Bidbookproces en de koppeling daarvan met de nieuwe Omgevingswet. De volledige agenda van deze vergadering is te vinden op www.gemeentewestbetuwe.nl

De vergaderingen van het West Betuwe Beraad zijn openbaar. Belangstellenden zijn welkom. Data, tijdstippen, locaties en agenda's worden gepubliceerd in de drie gemeentelijke informatierubrieken en op www.gemeentewestbetuwe.nl

GEEN VERVANGING Het is niet zo, dat de vergaderingen van het West Betuwe Beraad de normale maandelijkse vergaderingen van de drie gemeenteraden gaan vervangen. Tijdens de verbouwing moet het komende jaar in Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal de gemeentelijke winkel gewoon open blijven. Daar hoort, wanneer de regelgeving dat vereist, ook besluitvorming in de eigen gemeenteraad bij.