• Gijsert van de Water (VWB) diende de Regenboogmotie in

    Wim Timmermans

West Betuwe geen Regenbooggemeente

GELDERMALSEN West Betuwe wordt geen Regenbooggemeente. Dat is de uitkomst van een verhit en soms verwarrend debat over hoe de gemeente met minderheden wil omgaan.

door Wim Timmermans

Een verwijzing naar de grondwet. De wens dat Nederland voorop blijft lopen in het accepteren van lesbische vrouwen, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen (LHBTI). West Betuwe moest een 'Regenbooggemeente' worden. Althans als het aan de voltallige oppositie lag.

Gijsbert van de Water (VWB) diende de motie mede namens VWB, GroenLinks, D66, CDA en PvdA in. In een strak betoog pleitte hij ervoor bij het gemeentehuis dagelijks de Regenboogvlag uit te hangen. Of in elk geval op de „Coming-Outdag" op 11 oktober. Desnoods aan een extra nieuw te plaatsen vlaggenmast. Daarmee laat de gemeente zien dat zij opkomt voor haar LHBTI-inwoners.

De vier coalitiepartijen waren niet overtuigd. Klaartje de Heus (DB) wees er namens hen op dat de gemeente een inclusieve gemeente is. Jaarlijks gaat op 21 maart de vlag uit. Dat is de Internationale Dag tegen Discriminatie en Racisme. In dat kader riep ze de gemeenteraad op een ambassadeur-raadslid uit haar midden aan te wijzen voor de stichting Ieder1Gelijk.

EMOTIES Toen liepen de emoties hoog op. Rita Boer Rookhuizen (D66) was zwaar teleurgesteld dat de hele coalitie in zijn geheel tegen de motie was. Zij richtte zich met name op de SGP: „U mag mensen niet de mogelijkheid ontnemen om te leven zoals zij dat willen." Lourens van Bruchem antwoordde: „Op grond van de bijbel kunnen we geen goedkeuring geven aan homoseksuele praktijken. Maar we verwerpen de homoseksuele mens absoluut niet." Fred Temminck (CU) liet weten dat het wat hem betreft niet nodig was om voor aparte groepen te gaan vlaggen. „Op 21 maart wordt gevlagd voor alle minderheden. Anders heb ik nog een hele lijst met minderheden waarvoor ik wil vlaggen."

De coalitiepartijen verwierpen de motie met 16 stemmen tegen 15. De gemeente vlagt voortaan op op 21 maart en Gijsbert van de Water was „zwaar teleurgesteld." Burgemeester Harry Keereweer hamerde het debat af, maar haalde de dagen door elkaar en vatte samen dat er voortaan op 11 oktober gevlagd zou worden. Het laatste woord is hierover nog niet gesproken.