• Vincent Jannink

West-Betuwe keurig op schema met huisvesten statushouders

GELDERMALSEN Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie heeft beoordeeld in hoeverre de Gelderse gemeenten erin zijn geslaagd in de tweede helft van 2015 het aantal statushouders te huisvesten dat het Rijk hen had opgedragen. Culemborg, Geldermalsen, Tiel, Neerijnen, Buren en Neder-Betuwe behoren tot de 33 gemeenten die hun taakstelling hebben gehaald. twintig gemeenten hebben nog een achterstand.

De peildatum voor dit collegebesluit is 25 januari 2016. De Gelderse gemeenten moesten in de tweede helft van 2015 1.764 mensen met een verblijfsvergunning huisvesten. Die taakstelling kwam bovenop de achterstand van 611 mensen uit het eerste halfjaar van 2015.

Op 25 januari waren de Gelderse gemeenten er in totaal in geslaagd 2.347 statushouders een woning te bieden. De achterstand van de 20 gemeenten wordt gecompenseerd door de voorsprong van andere gemeenten. Daarmee heeft Gelderland zijn taakstelling voor de tweede helft van 2015 op 28 mensen na gehaald.

 

Een goede prestatie, vindt gedeputeerde Josan Meijers. ,,Het is een forse opgave, die de gemeenten elk halfjaar krijgen, en die zal voorlopig niet kleiner worden. Ik zie dat de gemeenten en de woningcorporaties zich flink hebben ingezet de laatste maanden, en heb er vertrouwen in dat ze dat onverminderd zullen blijven doen."