• De installatie van de burgercommissieleden

    @LLBWestBetuwe

West Betuwe verder in de steigers

GELDERMALSEN De raadsvergadering van West Betuwe was dinsdag kort. Nieuwe burgerleden werden geïnstalleerd. Nieuwe verordeningen vastgesteld. En er was voor het eerst interruptiemicrofoon. Ook nu was de publieke tribune vol. De meeste mensen kwamen voor de installatie van zo'n dertig 'burgerraadsleden'. Hun familie bevolkte de tribune.

door Wim Timmermans

Vroeger had elk raadslid een microfoon voor de neus. Maar die waren verdwenen. En daarvoor in de plaats stonden er drie interruptiemicrofoons. Het was even wennen. Er is een aantal belangrijke verordeningen vastgesteld. Ze zijn vorig jaar voorbereid door vertegenwoordigers van de drie fusiegemeenten in het West Betuwe-beraad. Daarbij is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de bestaande verordeningen van de vroegere gemeenten. Het waren merendeels hamerstukken.

OZB De meeste discussie was er over de verordening OZB. De totale opbrengsten voor West Betuwe blijven gelijk aan die van 2018. Wel is een inflatiecorrectie toegepast. In de drie voormalige fusiegemeenten was de hoogte van de OZB in 2018 verschillend. Voor burgers of bedrijven kan dat betekenen dat de OZB in 2019 hoger uitpakt. Daarom gaat West Betuwe de verordening na een jaar evalueren.

De ' geharmoniseerde' verordening Sociaal Domein betekent een vooruitgang voor de inwoners van Neerijnen. Net als voorheen in Geldermalsen en Lingewaal geldt één inkomensgrens van 120% van de bijstandsnorm voor alle minimaregelingen. En ook voor de tegemoetkoming van meerkosten bij chronische ziekten en de eigen bijdrage voor de WMO.

Ook komt er een adviesraad voor het sociale domein. Daarvoor wordt de verordening van Lingewaal letterlijk gekopieerd. Grappig genoeg alleen omdat er in Neerijnen en Geldermalsen volgens de verordening 11 leden in de adviesraad konden zitten en in Lingewaal 14. Het toeval wil dat er 14 leden bereid zijn om zitting te nemen. Dan is het makkelijk om gewoon die van Lingewaal over te nemen.

Na ruim een uur waren alle verordeningen, voor onder meer de duurzaamheidslening, anti-discriminatie, leges en ondergrondse infrastructuur vastgesteld.