• Koos Krook

    Gemeente Neerijnen

Wethouder Krook hoeft niet te verhuizen

NEERIJNEN Vrolijke gevoeligheden in de raad van Neerijnen. In principe moeten net als overal in Nederland in Neerijnen de wethouders binnen de gemeentegrenzen wonen. Wethouder Koos Krook doet dat al geruime tijd niet; hij woont in Made. En hij mag dat blijven doen, want hij krijgt daarvoor van de gemeenteraad ontheffing tot eind 2018. Dat is het moment van herindeling in de nieuwe gemeente West Betuwe.

Het leidde tot een korte, vrolijke discussie, waarin toch wel wat tanden werden stuk gebeten. Jos van Maanen (SGP) wees Koos Krook er op „dat het in deze gemeente prachtig wonen is". Hij plaatste die opmerking vriendelijk in het kader van de mogelijke toekomstige ambities van de wethouder. Petra van Kuilenburg (Gemeentebelangen) liet weten „er al jaren niks van gezegd te hebben en dus deze keer ook niet". Adriaan Hakkert (CDA) hield zich in: „Wij hebben in het vooroverleg onze grapjes al gemaakt". De andere fracties lieten weten akkoord te zijn.

Wethouder Koos Krook hield zich op de vlakte. Hij gaf wel aan met heel veel plezier in Neerijnen te werken en te vertoeven. En hij blijft dus nog een periode forensen.