• Wethouder Govert van Bezooijen: ,,De raad beslist deze zomer over de grote lijnen van de volgende begroting. -

    Wim Timmermans

Wethouder nuanceert beeld gestegen woonlasten

GELDERMALSEN De Vereniging Eigen Huis (VEH) trok onlangs hard aan de bel. VHE vergelijkt elk jaar de gemeentelijke lasten. In diverse Nederlandse gemeenten „ging de gemeentelijke aanslag ruim €90 omhoog", aldus VEH. En de verhoging in West Betuwe was daarmee „vergelijkbaar." Klopt dat beeld?

door Wim Timmermans

Dit soort berekeningen is een feest voor rekenaars. Volgens de VEH stijgen de totale woonlasten voor een gezin in voormalig Neerijnen van 829 euro naar 924 euro per jaar. En in voormalig Lingewaal van 824 naar 912.

West Betuwe geeft een genuanceerder beeld. Wethouder Govert van Bezooijen (CU) laat een tabel zien van de lasten voor een huishouden in een gemiddelde woning die in 2018 250.000 euro waard was. De totale lasten zijn volgens hem in 2019 overal in West Betuwe 879 euro zijn. In 2018 betaalde een huishouden in voormalig Geldermalsen 899, in Neerijnen 838 en in Lingewaal 839. In Geldermalsen betaal je 20 euro minder; in Neerijnen 40 euro meer en in Lingewaal 41 euro. Dat is dus minder dan de 90 euro waar de VEH het over heeft. Kortom, het ligt allemaal genuanceerder.

AVRI Op de website van VEH kleurt het AVRI-gebied dieprood. De lasten stijgen volgens VEH naar zo'n 230 tot 250 euro per jaar voor een huishouden. De grootste Gelderse stijgers liggen allemaal in Rivierenland, AVRI-gebied. De stijging bedraagt voor de vroegere gemeenten Lingewaal en Geldermalsen rond de 25%.

Er komt een nieuw systeem van afvalinzameling en de AVRI stelt dat de lasten niet hoeven te stijgen. Inwoners betalen minder als zij afval beter scheiden en minder restafval aanleveren. Het is een voorspelling. Volgend jaar weten we meer.

OZB Dan is er de Onroerend Zaak Belasting (OZB). In de gemiddelde woning in Neerijnen betaal je in het nieuwe West Betuwe een kleine 100 euro meer per jaar aan OZB. Maar volgens West Betuwe wordt dat gecompenseerd door een lagere rioolheffing aldaar. In Geldermalsen betaal je ongeveer 30 euro minder OZB, in Lingewaal 20 euro minder.

Grote verschillen zijn er voor "niet-woningen". Dat zijn bijvoorbeeld winkels en bedrijven. Voor een winkel die 400.000 waard is, betaal je overal in West Betuwe 2334 euro aan lokale lasten. Maar in voormalig Geldermalsen betaalde je 273 euro minder, in Neerijnen 348 euro meer en in Lingewaal 616 meer. Dat zijn forse verschillen. Zeker voor bijvoorbeeld boerenbedrijven: veel geld zit daar vast in grond, machines en gebouwen.

GELIJKTREKKEN Van Bezooijen is voorzichtig en genuanceerd: „Wettelijk moet in West Betuwe alle beleid binnen twee jaar gelijkgetrokken worden. De belastingen vormen een uitzondering. Die moesten binnen drie maanden gelijkgetrokken zijn." Het West Betuwe Beraad heeft uitgesproken dat de totale opbrengsten uit gemeentelijke belastingen en heffingen gelijk moeten blijven. In dat Beraad zaten toen alle politieke partijen uit de drie gemeenten.

Van Bezooijen: „Je kunt zeggen dat Geldermalsen te veel aan OZB betaalde. En dat bedrijven in Neerijnen en Lingewaal jarenlang een laag tarief hebben betaald. Maar wij heffen geen belasting om meer geld binnen te krijgen. Doel is om algemene voorzieningen te betalen. Onderhoud van wegen, scholen, het manifest van Lingewaal. Het moet allemaal betaald worden. We treden uit een aantal gemeenschappelijke regelingen. Ook dat kost geld. "

„De raad kan dingen veranderen. Maar pas dit jaar. In de zomer komt de Perspectievennota. Daar beslist de raad over de grote lijnen van de begroting van volgend jaar. En daarmee ook over de benodigde belastinginkomsten."