• Ronald van Meygaarden

Wethouder op het matje geroepen over Stichting ECG

GELDERMALSEN De leden van de commissies Grondgebied en Bestuur & Middelen riepen dinsdagavond gezamenlijk wethouder Ronald van Meygaarden op het matje naar aanleiding van een publicatie in deze krant. Jan de Geus, D66: ,,Op basis van dit artikel lijkt het erop dat het een vooropgezet plan was dat de Stichting ECG opgeheven zou worden. Over alles wat er daarna gebeurd is, heeft de wethouder het bovendien nagelaten de raad te informeren.''

 

door Sophie van Hogendorp

t@sophiehogendorp

 

De Stichting ECG zou volgens afspraak verantwoordelijk zijn voor de vulling van de ruimtes in het gezondheidscentrum van De Pluk en zou tevens financieel verantwoordelijk zijn bij leegstand. Inmiddels is duidelijk dat de stichting nog wel bestaat, maar dat de afspraken die de stichting had met de gemeente ontbonden zijn en de wethouder een nieuw plan heeft bedacht en uitgevoerd zonder de raad hierover te informeren. Edwin Loeff (VVD) noemt dit 'heel kwalijk', Jos Rietbergen (Leefbaar Geldermalsen) ziet het als 'minachting van de raad' en De Geus geeft aan dat deze kwestie hem 'behoorlijk hoog' zit.

 

Hoe groot de risico's op korte en lange termijn nu zijn voor de gemeente, kon Van Meygaarden nog niet zeggen. Hij gaat deze risico's uitwerken zodat ze op dinsdag 22 september besproken kunnen worden in de gemeenteraadsvergadering.

 

[Lees meer in het Nieuwsblad Geldermalsen van donderdag 10 september.