• De vijf wethouders, vlnr: Ton van Maanen, Ed Goossens, Jacoline Hartman, Rutger van Stappershoef en Govert van Bezooijen

    Wim Timmermans

Wethouders West Betuwe benoemd na verhitte avond

GELDERMALSEN Het knetterde dinsdag in de raadszaal van West Betuwe. Maar aan het eind van de avond waren de wethouders benoemd en waren oppositie en coalitie het met elkaar eens. Er moet op korte termijn een uitvoeringsagenda komen voor het coalitieakkoord. Hoe dat moet gebeuren, komt waarschijnlijk in de volgende raadsvergadering aan de orde.

door Wim Timmermans

De raadsvergadering eindigde feestelijk. De wethouders waren benoemd. Er waren bloemen en iedereen stond in de rij om de Ed Goossens (Dorpsbelangen), Ton van Maanen (SGP), Govert van Bezooijen (ChristenUnie), Jacoline Hartman (Leeftbaar Lokaal Belang) en Rutger van Stappershoef (DB) te feliciteren. Maar het liep na een verhitte avond al wel tegen twaalven. 

De vergadering waarin een coalitieakkoord wordt besproken, is nooit de gezelligste. De oppositie is chagrijnig, de coalitie voorzichtig en behoedzaam. Zo ook in West Betuwe.

Ed Goossens (DB) lichtte eerst uitvoerig toe hoe de onderhandelingen waren verlopen. Al snel zaten DB, SGP en CDA samen aan tafel. Maar de zondagsrust gooide roet in het eten. Het werd een vrije kwestie en de SGP haakte af. Op zoek naar nieuwe partners bleek dat veel partijen elkaar uitsloten. Ook een tweede poging, nu met CU, LLB en GroenLinks erbij strandde. CDA en GL wilden meer nadruk op windmolens om de gemeente in 2030 energieneutraal te laten zijn. De SGP keerde terug aan de onderhandelingstafel. De zondag was voor DB en de anderen geen breek- maar een bespreekpunt. En de krappe coalitie van DB, SGP, CU en LLB was een feit.

FELLE REACTIES Het leidde tot felle reacties van Dittie van Zee (CDA), Edwin Loeff (VVD) en Jos Rietbergen (VWB). „Waarom zo'n kleine meerderheid en waarom vijf wethouders, waarvan twee van DB?", wilde Loeff weten. „U gaat voor een klein smaldeel en gaat bij het minste of geringste elkaar angstig vasthouden", brieste Rietbergen. Maar Goossens was onverstoorbaar. „In dit soort processen moet je snel schakelen. Als dan partijen elkaar gaan uitsluiten, kom je op een krappe meerderheid. Vijf wethouders zijn nodig en DB kon leveren."

Lourens van Bruchem (SGP) lichtte het coalitieprogramma toe. Maar eerst wees hij erop dat de SGP bewust had gekozen voor één wethouder en dat het hem zeer speet dat het CDA geen deelgenoot van de coalitie was geworden. Annet IJff (PvdA) merkte op dat biodiversiteit en cultuurhistorie er bekaaid afkwamen. Maar Van Bruchem wees er op dat alleen al de energieambitie betekent dat er misschien wel 150 tot 170 windmolens op het grondgebied van West Betuwe bij zullen moeten komen.

VERZOENENDE TOON Dittie van Zee diende namens de hele oppositie een motie in om snel een uitvoeringsagenda op te stellen voor de raad. De oppositie vond dat het akkoord te veel op hoofdlijnen en te vaag was. Relatieve nieuwkomer Andrea Zierleyn zette echter een verzoenende toon neer. Zij riep op tot een open houding. „We moeten niet denken in tegenstellingen, maar samenwerken." Ook anderen pleitten voor samenwerking en onderling vertrouwen.

Toch dreigde ineens een patstelling. In het coalitieakkoord staat ook dat er een uitvoeringsagenda moet komen. Een schorsing koelde de gemoederen af. De motie wordt aangehouden. In de volgende vergadering komt de raad op de uitvoeringsagenda terug. Dan zijn de wethouders ingewerkt en de emoties gezakt. En gaan oppositie en coalitie misschien wel samen aan de slag.