• ZHZActueel.nl

Wijkagenten team de Waarden

GELDERMALSEN De komende tijd zullen ze steeds vaker in de wijk aanwezig en aanspreekbaar zijn, de soms vertrouwde maar soms ook 'nieuwe' wijkagenten van basisteam De Waarden. Sinds 1 juli zijn de wijkagenten geïnstalleerd voor dit basisteam dat haar werkgebied heeft in Rivierenland en de Bommelerwaard.

De politie gaat zoveel mogelijk wijkgericht werken. Er worden meer wijkagenten aangenomen om de veiligheid in wijk, dorp en stad een positieve impuls te geven.

Met de komst van de Nationale Politie is gekozen voor meer gebiedsgebonden politiezorg. Er zijn robuuste basisteams geformeerd om dichtbij en samen met burgers en het gezag te werken aan veiligheid. Het robuuste basisteam Tweestromenland omvat de gemeenten Groesbeek, Heumen, Wijchen, Beuningen, Druten en West Maas en Waal. Het team voert de kerntaken van de politie uit: de basispolitiezorg. Wijkagenten vervullen daarin een hoofdrol. Zij weten immers goed wat er in hun wijk speelt en welke kwesties aandacht van de politie vragen.

Volgens een afspraak gemaakt bij de invoering van de Nationale Politie krijgt elke gemeente gemiddeld 1 wijkagent op 5000 inwoners. De wijkagenten worden zodanig over het werkgebied verdeeld, dat recht wordt gedaan aan de specifieke omstandigheden in elke wijk en buurt. Nog meer dan voorheen zullen zij prominent aanwezig zijn in de wijk en daarmee de ogen en oren van de politie zijn.

De wijkagenten De Waarden zijn voor:

Geldermalsen: Noord - Fons Spee, Oost - Freek Postulant, West - Frank Ebben, Zuid - Hans van Campen

Neerijnen en Lingewaal: Neerijnen Oost - Jolanda Donkers, Neerijnen West - Vincent van der Steen, Lingewaal Noord - Linda Wilbrink, Lingewaal Zuid - Erwin van Dalen.

Politiezorg

De wijkagent is verantwoordelijk voor de totale politiezorg binnen zijn wijk. Daar richt hij of zij zich op de aanpak van veiligheidsvraagstukken zoals overlast, kleine criminaliteit, milieu en verkeer. De wijkagent maakt onderdeel uit van een basisteam. In samenwerking met collega's van de surveillancedienst, recherche, milieu en jeugd werkt de wijkagent voortdurend aan het verbeteren en vergroten van de veiligheid in de wijk of buurt.

Het onderhouden van contact met externe partners, zoals de gemeente en maatschappelijke organisaties, valt ook onder het takenpakket van de wijkagent. Met deze organisaties worden problemen besproken en wordt overlegd hoe deze adequaat aangepakt kunnen worden, en door wie. Ook dan is informatie uit de buurt van essentieel belang. Vragen, tips of

opmerkingen over de veiligheid in de buurt of wijk, neem dan gerust contact op met de wijkagent via 0900 8844.